Kardiologija

Statini

Predavači : prof. dr Zorana Vasiljević, prof. dr Miloje Tomašević, prof. dr Nebojša Lalić, prof. dr Biljana Beslać Bumbaširević

Pročitajte >>>

Kako pobediti u dugogodišnjem ratu sa aterosklerozom?

Predavači: prof.dr Zorana Vasiljević, prof. dr Stevan Ilić

Pročitajte >>>

Evaluacija subklinickog oštećenja srca i krvnih sudova kod bolesnika sa arterijskom hipertenzijom

[video] IX KONGRES UDRUŽENJA INTERNISTA SRBIJE Evaluacija subklinickog oštećenja srca i krvnih sudova kod bolesnika sa arterijskom hipertenzijom Predavač: Prof. dr Marina Deljanin Ilić Zlatibor, hotel ČIGOTA 07 - 11....

Pročitajte >>>

Arterijska hipertenzija i koronarna bolest

Arterijska hipertenzija i koronarna bolest Predavač: Doc. Dr Svetlana Apostolović

Pročitajte >>>

PCI kod bolesnika sa komorbiditetima

Simpozijum kardiologa. Akutni Koronarni Sindrom . PCI kod bolesnika sa komorbiditetima Predavač: Ass. dr V. Vukčević

Pročitajte >>>

Šta treba znati o antiagregacionoj terapiji kod bolesnika sa PCI

Simpozijum kardiologa. Akutni koronarni sindrom. Šta treba znati o antiagregacionoj terapiji kod bolesnika sa PCI.

Pročitajte >>>

PCI kod višesudovne KB: kome i kada?

Simpozijum kardiologa. Akutni koronarni sindrom. PCI kod višesudovne KB, kome i kada?

Pročitajte >>>

Kliničke dileme i terapijske mogućnosti kod bolesnika sa koronarnim stentovima i terapijom antagonistima vitamina K

Simpozijum kardiologa. Akutni Koronarni sindrom. Kliničke dileme i terapijske mogućnosti kod bolesnika sa koronarnim stentovima i terapijom antagonistima vitamina K.

Pročitajte >>>

Lekcije o srčanoj slabosti – naučene i zaboravljene

Predavač: Dr Irena Matić, dr Milan Nikolić, dr Tatijana Adamović

Pročitajte >>>

Rezistentna arterijska hipertenzija

Video predavanje u vezi Rezistentne arterijske hipertenzije i životne navike koje dovode do nje.

Pročitajte >>>

Arterijska hipertenzija i hipertrofija leva komore

Arterijska hipertenzija i hipertrofija leve komore Predavač: Prof. Dr Siniša Dimković

Pročitajte >>>

Arterijska hipertenzija i CNS

Predavač: Doc. Dr Dragan Đorđević

Pročitajte >>>

Kombinacija antihipertenziva kod bolesnika sa arterijskom hipertenzijom Enalapril HCT

Simpozijum kardiologa Akutni koronarni sindrom. Kombinacija antihipertenziva kod bolesnika sa arterijskom hipertenzijom Enalapril HCT.

Pročitajte >>>

Koliko su nam poznate indikacije za primenu statina?

Predavač: Prof. Dr Zorana Vasiljević

Pročitajte >>>