Video predavanja

Statini

Predavači : prof. dr Zorana Vasiljević, prof. dr Miloje Tomašević, prof. dr Nebojša Lalić, prof. dr Biljana Beslać Bumbaširević

Detaljnije >>>

Kako pobediti u dugogodišnjem ratu sa aterosklerozom?

Predavači: prof.dr Zorana Vasiljević, prof. dr Stevan Ilić

Detaljnije >>>

Alfacalcidol – mišićna snaga i kvalitet kostiju u fokusu

Predavači: prof. dr Erich Schacht, prof. dr Aleksandar Dimić, doc. dr Jelena Vojinović

Detaljnije >>>

Multipli mijelom- savremene dijagnostičke procedure

IX Kongres. Udruženja Internista Srbije. Multipli mijelom - savremene dijagnostičke procedurePredavač: Dr sci med. Zorica Cvetković

Detaljnije >>>

Arterijska hipertenzija i koronarna bolest

Arterijska hipertenzija i koronarna bolest Predavač: Doc. Dr Svetlana Apostolović

Detaljnije >>>

PCI kod bolesnika sa komorbiditetima

Simpozijum kardiologa. Akutni Koronarni Sindrom . PCI kod bolesnika sa komorbiditetima Predavač: Ass. dr V. Vukčević

Detaljnije >>>

Procena rizika od padova i fraktura i njihova prevencija i terapija

IX Kongres. Udruženja Internista Srbije . Procena rizika od padova i fraktura i njihova prevencija i terapija Predavač: Prof. dr Aleksandar Dimić

Detaljnije >>>