Video predavanja

Statini

Predavači : prof. dr Zorana Vasiljević, prof. dr Miloje Tomašević, prof. dr Nebojša Lalić, prof. dr Biljana Beslać Bumbaširević

Pročitajte >>>

Kako pobediti u dugogodišnjem ratu sa aterosklerozom?

Predavači: prof.dr Zorana Vasiljević, prof. dr Stevan Ilić

Pročitajte >>>

Ranisan i Omeprol u terapiji dispepsije – rezultati domaće kliničke studije

Predavači: prof.dr Aleksandar Nagorni, prof.dr Miodrag Krstić

Pročitajte >>>

Alfacalcidol – mišićna snaga i kvalitet kostiju u fokusu

Predavači: prof. dr Erich Schacht, prof. dr Aleksandar Dimić, doc. dr Jelena Vojinović

Pročitajte >>>

Evaluacija subklinickog oštećenja srca i krvnih sudova kod bolesnika sa arterijskom hipertenzijom

[video] IX KONGRES UDRUŽENJA INTERNISTA SRBIJE Evaluacija subklinickog oštećenja srca i krvnih sudova kod bolesnika sa arterijskom hipertenzijom Predavač: Prof. dr Marina Deljanin Ilić Zlatibor, hotel ČIGOTA 07 - 11....

Pročitajte >>>

Multipli mijelom- savremene dijagnostičke procedure

IX Kongres. Udruženja Internista Srbije. Multipli mijelom - savremene dijagnostičke procedurePredavač: Dr sci med. Zorica Cvetković

Pročitajte >>>

Arterijska hipertenzija i koronarna bolest

Arterijska hipertenzija i koronarna bolest Predavač: Doc. Dr Svetlana Apostolović

Pročitajte >>>

PCI kod bolesnika sa komorbiditetima

Simpozijum kardiologa. Akutni Koronarni Sindrom . PCI kod bolesnika sa komorbiditetima Predavač: Ass. dr V. Vukčević

Pročitajte >>>

Procena rizika od padova i fraktura i njihova prevencija i terapija

IX Kongres. Udruženja Internista Srbije . Procena rizika od padova i fraktura i njihova prevencija i terapija Predavač: Prof. dr Aleksandar Dimić

Pročitajte >>>

Šta treba znati o antiagregacionoj terapiji kod bolesnika sa PCI

Simpozijum kardiologa. Akutni koronarni sindrom. Šta treba znati o antiagregacionoj terapiji kod bolesnika sa PCI.

Pročitajte >>>

PCI kod višesudovne KB: kome i kada?

Simpozijum kardiologa. Akutni koronarni sindrom. PCI kod višesudovne KB, kome i kada?

Pročitajte >>>

Kliničke dileme i terapijske mogućnosti kod bolesnika sa koronarnim stentovima i terapijom antagonistima vitamina K

Simpozijum kardiologa. Akutni Koronarni sindrom. Kliničke dileme i terapijske mogućnosti kod bolesnika sa koronarnim stentovima i terapijom antagonistima vitamina K.

Pročitajte >>>

Kardio-nefrologija u neposrednoj kliničkoj praksi

Predavač: Prof. dr Nada Dimković; Prof.dr Siniša Dimković

Pročitajte >>>