Video predavanja

PCI kod višesudovne KB: kome i kada?

Simpozijum kardiologa. Akutni koronarni sindrom. PCI kod višesudovne KB, kome i kada?

Pročitajte >>>

Kliničke dileme i terapijske mogućnosti kod bolesnika sa koronarnim stentovima i terapijom antagonistima vitamina K

Simpozijum kardiologa. Akutni Koronarni sindrom. Kliničke dileme i terapijske mogućnosti kod bolesnika sa koronarnim stentovima i terapijom antagonistima vitamina K.

Pročitajte >>>

Kardio-nefrologija u neposrednoj kliničkoj praksi

Predavač: Prof. dr Nada Dimković; Prof.dr Siniša Dimković

Pročitajte >>>

Lekcije o srčanoj slabosti – naučene i zaboravljene

Predavač: Dr Irena Matić, dr Milan Nikolić, dr Tatijana Adamović

Pročitajte >>>

Rezistentna arterijska hipertenzija

Video predavanje u vezi Rezistentne arterijske hipertenzije i životne navike koje dovode do nje.

Pročitajte >>>

Arterijska hipertenzija i hipertrofija leva komore

Arterijska hipertenzija i hipertrofija leve komore Predavač: Prof. Dr Siniša Dimković

Pročitajte >>>

Uloga endoskopske videokapsule u otkrivanju uzroka krvarenja iz tankog creva

IX Kongres, Udruženja internista Srbije. Uloga endoskopske videokapsule u otkrivanju uzroka krvarenja iz tankog creva.

Pročitajte >>>

Arterijska hipertenzija i CNS

Predavač: Doc. Dr Dragan Đorđević

Pročitajte >>>