Endokrinologija

Gojaznost i fizička aktivnost

IX Kongres. Udruženja Internista Srbije. Gojaznost i fizička aktivnost. Prof. dr SLOBODAN ANTIĆ Redovni profesor na Katedri za internu medicinu - Endokrinologija

Pročitajte >>>

Berlithion-tioktinska kiselina novi iskorak u lečenju dijabetične polineuropatije

Berlithion-tioktinska kiselina novi iskorak u lečenju dijabetične polineuropatijePredavač: Doc.dr Svetlana Jelić

Pročitajte >>>

Dijabetična polineuropatija

Prezentacija o Dijabetičnoj polineuropatiji i metode lečenja sa IX kongresa udruženja internista Srbije. Predavač: Ass.dr Tatjana Smiljković

Pročitajte >>>

Screening tipa 2 dijabetesa testovi za odredjivanje rizika za pojavu DM2

IX Kongres - Udruženja Internista Srbije. Screening tipa 2 dijabetesa testovi za određivanje rizika za pojavu DM2.

Pročitajte >>>