Video predavanja

Koliko su nam poznate indikacije za primenu statina?

Predavač: Prof. Dr Zorana Vasiljević

Pročitajte >>>

Značaj i dijagnoza arterijske hipertenzije

Simpozijum Kardiologa. Akutni Koronarni Sindrom. Značaj i dijagnoza arterijske hipertenzije.

Pročitajte >>>

Screening tipa 2 dijabetesa testovi za odredjivanje rizika za pojavu DM2

IX Kongres - Udruženja Internista Srbije. Screening tipa 2 dijabetesa testovi za određivanje rizika za pojavu DM2.

Pročitajte >>>

Metabolički sindrom u odraslih i dece

Predavač: Doc. Dr Vesna Dimitrijević Srećković

Pročitajte >>>

Kardiogeni šok u akutnom infarktu miokarda

Simpozijum kardiologa. Akutni koronarni sindrom. Kardiogeni šok u akutnom infarktu miokarda. Predavač: Dr Siniša Stojković

Pročitajte >>>

Uloga glikoproteinskih inhibitora u akutnom koronarnom sindromu

Predavač: Dr B. Gilgić, dr S. Obradović, dr N. Djenić

Pročitajte >>>

Ehokardiografija u akutnom koronarnom sindromu

Simpozijum kardiologa "Akutni Koronarni Sindrom".Predavač: Dr A. Nešković

Pročitajte >>>

Antitrombotička terapija u akutnom infarktu miokarda sa ST segment elevacijom

Antitrombotička terapija u akutnom infarktu miokarda  sa ST segment elevacijom. Predavač: Prof. Dr Miloje Tomašević

Pročitajte >>>

Antikoagulantna terapija u akutnom koronarnom sindromu bez ST elevacije

Antikoagulantna terapija u akutnom koronarnom sindromu bez ST elevacije.

Pročitajte >>>