Kardiologija

Poremećaji srčanog ritma u akutnom koronarnom sindromu

Simpozijum kardiologa. Akutni koronarni sindrom. Poremećaji srčanog ritma u akutnom koronarnom sindromu. Predavač: Dr Milomir Randjelović

Pročitajte >>>

Antitrombocitna terapija kod bolesnika sa AKS

Antitrombocitna terapija kod bolesnika sa AKS bez elevacije ST segmenta. Predavač: Doc. Dr Svetlana Apostolović

Pročitajte >>>

Veličina infarkta miokarda

Simpozijum Kardiologa. Akutni koronarni sindrom. Veličina infarkta miokarda Predavač: Dr S. Obradović

Pročitajte >>>

Uloga BNP u proceni akutnog koronarnog sindroma

Simpozijum kardiologa. Akutni Koronarni Sindrom. Uloga BNP u proceni akutnog koronarnog sindroma.

Pročitajte >>>

Terapija bradikarnih poremećaja ritma u akutnom infarktu miokarada

Predavač: Dr Tomislav Kostić

Pročitajte >>>

Stratifikacija rizika u akutnom koronarnom sindromu bez perzistentne elevacije ST segmenta

Simpozijum kardiologa. Akutni koronarni sindrom. Stratifikacija rizika u akutnom koronarnom sindromu bez perzistentne elevacije ST segmenta.Predavač: Dr Sonja Šalinger Martinović

Pročitajte >>>

Spasavajuća PCI procedure u akutnom infarktu miokarda sa ST elevacijom

Simpozijum Kardiologa. Akutni Koronarni Sindrom. Spasavajuća PCI procedure u akutnom infarktu miokarda sa ST elevacijom.

Pročitajte >>>