Prim. dr sci. med. Ljiljana Tadić

Specijalista Interne medicine

 Ljiljana Tadić

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Specijalizacija

Grad

Jezici

O lekaru

- Ljiljana Tadič, rođena 1969. godine u Nišu

- Završena Osnovna škola u Nišu sa odličnim uspehom

- Srednja Medicinska škola u Nišu, lab. tehničar za biohemiju, sa odličnim uspehom. Nosilac Vukove diplome.

- Medicinski fakultet u Nišu: 1987-1992. godina. Prosečna ocena 9,00

- Lekarski staž i položen stručni ispit, 1993. godina

- Specijalizacija Interne medicine, Medicinski fakultet u Nišu. Specijalistički ispit 2006. godine. Ocena: odličan

- Doktorske akademske studije 2011- 2016. godina, Medicinski fakultet u Nišu. Naučno zvanje: Doktor medicinskih nauka; Doktorska disertacija: „Klinički i imunološki faktori prognoze kod bolesnika sa B difuznim krupnoćelijskim nehočkinskim limfomom“

- Titula „Primarijus“, 2013. godina.

- Jezik: srpski, engleski.

- Udata, majka dvoje dece

Učešće u studijama:

- Koordinator za VB Niš u NI projektu: „Palpabilna limfadenopatija u kliničkoj praksi“ ISRCTN baza podataka

- Aktivni učesnik više domaćih i međunarodnih Kongresa, simpozijuma, stručnih sastanaka, seminara, edukacija. Internacionalni kurs: Osteoporoza, Denzitometrija

- Autor i koautor više od 30 stručnih radova., od kojih 3 objavljena u časopisima na „SCI“ listi.

- Član Srpskog lekarskog društva, Hematološke sekcije SLD i Lekarske komore Srbije .

- Član stručnog saveta Centra za KME Vojna bolnica Niš

Obrazovanje:

Medicinski fakultet u Nišu

Članstvo:

Srpsko lekarsko društvo, Hematološka sekcija

Lekarska komora Srbije

Stručni savet Centra za KME Vojna bolnica Niš
Zakažite pregled kod Prim. dr sci. med. Ljiljana Tadić