Bolesti sistema za varenje (Gastroenterologija)

Alkoholni hepatitis je toksično zapaljenjsko oboljenje jetre koje se može ispoljiti u akutnom i hroničnom kliničkom obliku.

Alkoholni hepatitis

Alkoholni hepatitis je toksično zapaljenjsko oboljenje jetre koje se može ispoljiti u akutnom i hroničnom kliničkom obliku.

Pročitajte >>>
Akutna masna jetra u trudnoći je retka bolest i nepoznatog je uzroka. Bitna je povezanost sa preeklampsijom. Predisponirajući faktori su toksini, virusi, malnutricija, primena tetraciklina.

Akutna masna jetra u trudnoći

Akutna masna jetra u trudnoći je retka bolest i nepoznatog je uzroka. Bitna je povezanost sa preeklampsijom. Predisponirajući faktori su toksini, virusi, malnutricija, primena tetraciklina.

Pročitajte >>>

Retroperitonealna krvarenja i hematomi

Retroperitonealna krvarenja i hematomi su najčešće traumatskog porekla. Predstavljaju tešku komplikaciju povreda trbuha, sa mortalitetom od 40% do 70%. Ređe nastaju usled predoziranja antikoagulantnih lekova, rupture aortne aneurizme ili kao...

Pročitajte >>>

Solitarni Ulkus debelog creva

Solitarni ulkus (čir) debelog creva je lokalna ishemija lezija sluznice. Smatra se da je ulkus rektuma traumatskog porekla; posledica koprostaze u rektumu i sigmi – što dovodi do povećanog pritiska...

Pročitajte >>>

Pseudomembranozni Kolitis

Pseudomembranozni kolitis je retko i teško oboljenje kolona sa karakterističnim membranama na sluznici.

Pročitajte >>>

Ishemijski kolitis

Ishemijski kolitis je oštećenje segmenata debelog creva, koje nastaje kao posledica mezenterične vaskularne okluzije.

Pročitajte >>>

Impakcija Fecesa u rektumu i kolonu

Fekalna impakcija je zadržavanje formiranih, čvrstih i dehidratisanih fekalnih masa u debelom crevu.

Pročitajte >>>

Holedohoduodenalna Fistula

Holedohoduodenalna fistula čini oko 20% svih bilijarnih fistula. Najčešće nastaje penetracijom kalkulusa iz holedohusa u duodenum u bolesnika sa hirurški odstranjenom žučnom kesicom.

Pročitajte >>>

Holecistoduodenalna Fistula

Holecistoduodenalne fistule su najčešći tip unutrašnjih duodenalnih fistula. Najčešće se javljaju kod žena starijeg životnog doba sa prethodnom anamnezom o kalkuloznoj bolesti žučne kesice.

Pročitajte >>>

Hematom ovojnice M. Rectus Abdominisa

Hematom u ovojnici m. rectus abdominisa se češće javlja kod žena nego kod muškaraca. Najčešći etiološki faktori koji dovode do pojave hematoma u ovojnici m. rectus abdominisa je trauma, bilo...

Pročitajte >>>

Endometrioza rektuma i kolona

Endometrioza označava prisustvo tkiva endometrijuma materice u zidu rektosigmoidnog dela debelog creva, ređe, u ostalim segmentima.

Pročitajte >>>
Divertikulumi tankog creva su lokalizovana proširenja crevnog zida koja su u vezi sa lumenom creva.

Divertikulumi tankog creva

Divertikulumi tankog creva su lokalizovana proširenja crevnog zida koja su u vezi sa lumenom creva.

Pročitajte >>>

Divertikulumi jednjaka

Diveretikulum predstavlja džepasto izbočenje koje štrči iz lumena jednjaka ili bilo kog dela digestivnog aparata. Divertikulumi jednjaka se prema građi dele na prave (ako imaju dva ili tri sloja) i...

Pročitajte >>>

Dezmoidni Tumori

Dezmoidni tumori su retki benigni tumori prednjeg trbušnog zida. Oni čine 3-4% svih tumora prednjeg trbušnog zida.

Pročitajte >>>

Apsces anorektalnog predela

Anorektalni apsces je zapaljenje pararektalnog prostora, manje ili više, jasno ograničeno od okoline.

Pročitajte >>>