Bolesti sistema za varenje (Gastroenterologija)

Gastroenteropatije sa gubitkom proteina su oboljenja gastrointestinalnog trakta u kojima nastaje ekscesivni transmukozni gubitak proteina u lumen creva što rezultira edemskim sindromom.

Gastroenteropatije sa gubljenjem proteina

Gastroenteropatije sa gubitkom proteina su oboljenja gastrointestinalnog trakta u kojima nastaje ekscesivni transmukozni gubitak proteina u lumen creva što rezultira edemskim sindromom.

Pročitajte >>>
Funkcionalne kolopatije su primarni poremećaji svih funkcija debelog creva u kojima organske lezije kolona, ili ne postoje ili nastaju sekundarno i nalaze se u drugom planu.

Funkcionalne kolopatije

Funkcionalne kolopatije su primarni poremećaji svih funkcija debelog creva u kojima organske lezije kolona, ili ne postoje ili nastaju sekundarno i nalaze se u drugom planu.

Pročitajte >>>
Policistična bolest jetre je kongenitalno oboljenje. Ciste jetre su udružene sa cistama u bubregu, a moguće su i u drugim organima (pluća, pankreas, slezina, jajnici).

Fibrocističina bolest jetre

Policistična bolest jetre je kongenitalno oboljenje. Ciste jetre su udružene sa cistama u bubregu, a moguće su i u drugim organima (pluća, pankreas, slezina, jajnici).

Pročitajte >>>
Duodenum je, posle kolona, najčešće mesto lokalizacije divertikuluma u digestivnom traktu. Divertikulumi duodenuma su kesasta izbočenja van zida duodenuma (retko u lumen) koja su povezana sa lumenom preko otvora i vrata divertikuluma.

Divertikulumi duodenuma

Duodenum je, posle kolona, najčešće mesto lokalizacije divertikuluma u digestivnom traktu. Divertikulumi duodenuma su kesasta izbočenja van zida duodenuma (retko u lumen) koja su povezana sa lumenom preko otvora i...

Pročitajte >>>

Dijabetesna enteropatija

Dijabetesna enteropatija je veoma retka komplikacija šećerne bolesti. Karakteriše se polineuropatijom, upornom dijarejom sa ili bez steatoreje i loše regulisanim dijabetesom.

Pročitajte >>>
Benigna bilijarna stenoza je u najvećem broju slučajeva posledica hirurške traume. Mnogo ređi uzroci su spoljne tupe povrede abdomena i erozija zidova duktusa žučnim kamencima.

Bilijarna stenoza

Benigna bilijarna stenoza je u najvećem broju slučajeva posledica hirurške traume. Mnogo ređi uzroci su spoljne tupe povrede abdomena i erozija zidova duktusa žučnim kamencima.

Pročitajte >>>
Amebni proces je retka vancrevna komplikacija amebne infekcije debelog creva koja nastaje prodorom ameba u venske ogranke sistema vene porte, a preko njih u jetru. U 90% slučajeva je lokalizovan u desnom lobusu jetre.

Amebni apsces jetre

Amebni proces je retka vancrevna komplikacija amebne infekcije debelog creva koja nastaje prodorom ameba u venske ogranke sistema vene porte, a preko njih u jetru. U 90% slučajeva je lokalizovan...

Pročitajte >>>
Alkoholni hepatitis je toksično zapaljenjsko oboljenje jetre koje se može ispoljiti u akutnom i hroničnom kliničkom obliku.

Alkoholni hepatitis

Alkoholni hepatitis je toksično zapaljenjsko oboljenje jetre koje se može ispoljiti u akutnom i hroničnom kliničkom obliku.

Pročitajte >>>
Akutna masna jetra u trudnoći je retka bolest i nepoznatog je uzroka. Bitna je povezanost sa preeklampsijom. Predisponirajući faktori su toksini, virusi, malnutricija, primena tetraciklina.

Akutna masna jetra u trudnoći

Akutna masna jetra u trudnoći je retka bolest i nepoznatog je uzroka. Bitna je povezanost sa preeklampsijom. Predisponirajući faktori su toksini, virusi, malnutricija, primena tetraciklina.

Pročitajte >>>

Retroperitonealna krvarenja i hematomi

Retroperitonealna krvarenja i hematomi su najčešće traumatskog porekla. Predstavljaju tešku komplikaciju povreda trbuha, sa mortalitetom od 40% do 70%. Ređe nastaju usled predoziranja antikoagulantnih lekova, rupture aortne aneurizme ili kao...

Pročitajte >>>