Kako ishranom lečimo Kronovu bolest?

Od genetičkih faktora, preko faktora sredine, a pre svega ishrane, pa do sastava mikrobiote i neprikladnog imuno odgovora – uzrok nastanka Kronove bolesti i dalje ostaje nepoznanica. Dijagnoza ove bolesti pacijentu donekle donosi olakšanje, jer su simptomi nespecifični i neretko sam pacijent dugo luta u potrazi za adekvatnom dijagnozom, ali i nemir jer se odjednom otvara niz pitanja vezanih za dalje lečenje i stil života uopšte. Kako nam osoblje domaćih IBD centara širom Srbije govori – prvo pitanje pacijenata nakon postavljanja dijagnoze je: ’Kako ja sada treba da se hranim?’ Ovo nije neočekivano, imajući u vidu da mnoga istraživanja sugerišu da je Kronova bolest rezultat specifičnih faktora u ishrani, koji remete ravnotežu mikrobiote i crevne sluzokože, što dovodi do upale. Da li to onda znači da hrana može da nam bude lek u borbi protiv težih simptoma Kronove bolesti?

U pomoć smo pozvali ass. dr Mirjanu Sojšić, pedijatra-gastroenterohepatologa, iz Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, koja radi sa decom i mladima koji boluju od zapaljenskih bolesti creva. Kako i sama kaže, borba sa ovim bolestima nastavlja se i kada dete odraste, a navike i odnos prema lečenju koje se stekne u detinjstvu, oblikovaće stil života obolelog nadalje. Kod dece se u lečenju Kronove bolesti kao prva linija lečenja uključuje preparat enteralne ishrane, a ovo za mnogu decu znači ulazak u remisiju i umirenje simptoma. Sa ass. dr Stojšić razgovarali smo upravo o nutritivnoj podršci u lečenju Kronove bolesti


Pojmovi važni za razumevanje ovog teksta:

  • Mikrobiom – skup mikroorganizama koji žive u telu i na telu. Ovi mikroorganizmi uključuju bakterije, gljivice, viruse i druge mikrobe koji nastanjuju kožu, probavni trakt, respiratorni trakt i druge delove tela.
  • Enteralna ishrana – vrsta ishrane koja se može uneti oralno ili putem sonde direktno u digestivni sistem. Koristi se kada je osobi otežano unošenje ili resorpcija hrane. Sastoji se od proteina, ugljenih hidrata, masti, vitamina, minerala i drugih hranljivih sastojaka potrebnih za održavanje zdravog funkcionisanja tela.
  • Modulen – medicinski proizvod namenjen osobama koje boluju od upalnih bolesti creva, kao što su Kronova bolest ili ulcerozni kolitis.
  • Citokini – proteini koje luče ćelije imunološkog sistema kako bi uspostavile komunikaciju između ćelija. Oni su važni za koordinaciju i regulaciju različitih aspekata imunološkog odgovora, kao što su reakcije na infekciju, upalu i stres.
  • CDED (The Crohn's disease exclusion diet) - Ekskluzivna dijeta za Kronovu bolest je dijetetski režim baziran na prirodnoj hrani, klinički potvrđen kod obolelih od Kronove bolesti.

Šta je to Kronova bolest i zašto nastaje?

Kronova bolest predstavlja hronično zapaljenje digestivnog sistema sa tokom bolesti koje ima dve faze. Prva faza bolesti je poznata kao aktivna faza (relaps), kada postoje zapaljenske promene na digestivnoj sluznici. Ukoliko se bolest adekvatno leči, ove zapaljenske promene nestaju i zamenjuje ih zdrava sluznica. Ovo se dešava zahvaljući velikoj regenerativnoj sposobnosti sluznice gastrointestinalnog trakta. Ovu, mirnu fazu bolesti, zovemo remisija. Cilj lečenja Kronove bolesti je brza i dugotrajna remisija.’ – započinje razgovor ass. dr Mirjana Stojšić.

Prema njenim rečima, za sada nepoznati faktori spoljne sredine ili mikrobiološki uzročnici dovode do narušavanja crevne barijere, time izazvajući gubitak tolerancije imunog sistema na normalne antigene i omogućavaju prodor antigena kroz oštećenu sluznicu. Gubitak ove tolerancije aktivira neadekvatan imunološki odgovor koji pokreće u ćelijama sintezu supstanci koje nazivamo citokini i hemokini, ali onih kojih pokreću i pospešuju zapaljenje i koji će dovesti do oštećenja crevne sluznice.

Mnoga istraživanja svedoče da postoji korelacija između zapadnog (industrijalizovanog) obrasca ishrane i povećanog rizika od nastanka Kronove bolesti. Prema današnjim saznanjima neke komponente u ishrani mogu povećati rizik od Kronove bolesti. Ovde se pre svega misli na hranu sa visokim sadržajem masti, emulgatore, pšenicu, nedostatak vlakana, maltodekstrine, karagenane, visok nivo taurina, crvena mesa i fabrikovanu hranu. Na sve ove potencijalne uzročnike Kronove bolesti, izuzev genetičkih faktora, možemo delovati promenom načina ishrane pacijenta, a naročito ukoliko baziramo lečenje na medicini zasnovanoj na dokazima i primenjujemo enteralnu ishranu. 

Nutritivno lečenje Kronove bolesti – šta je to Modulen?

Na temu nutritivnog lečenja Kronove bolesti, dr Stojšić je imala mnogo toga da kaže iz iskustva sa najmlađim pacijentima: ’Danas je na domaćem, ali i svetskom, tržištu kao sinonim za preparat enteralne ishrane (čućete često i naziv formula) koji se koristi za lečenje Kronove bolesti, jasno misli na Modulen. Potvrđen u preko 30 kliničkih studija, Modulen IBD je medicinska hrana koja se koristi kao dijetetski tretman za pacijente sa Kronovom bolešću jer sadrži prebiotike, proteine, ugljene hidrate, masti, vitamine i minerale, koji su odabrani i formulirani kako bi zadovoljili nutritivne potrebe pacijenata sa Kronovom bolešću i smanjili upalu u crevima.'

Ekskluzivna dijeta za lečenje Kronove bolesti (CDED dijeta)

Modulen formula je pogodna za upotrebu u tzv. delimičnoj enteralnoj ishrani, kada zapravo govorimo o kombinaciji posebno odabranih namirnica i Modulena. Ovaj dijetetski pristup se zove Ekskluzivna dijeta za lečenje Kronove bolesti (The Crohn's disease exclusion diet - CDED) i prvi je koncept ishrane baziran na prirodnoj hrani sa dokazanom efikasnošću u terapiji Kronove bolesti.

Kako doktorka Mirjana Stojšić navodi, ovakav način ishrane svodi se na smanjenje izloženosti onim komponentama iz ishrane za koje se pretpostavlja da negativno utiču na mikrobiom, crevnu floru i urođeni imunitet: ’Ekskluzivna dijeta je dijeta sa odgovarajućim energetskim unosom u obliku Modulena, dok se ostatak energetskih potreba uzima iz namirnica koje ne remete mikrobiom i ne menjaju funkciju crevne barijere. Zanimljivo je to da se CDED dijeta sprovodi u tri faze, gde svaka traje po šest nedelja.’

Tri faze CDED dijete izgledaju ovako:

  1. Faza – Ova faza podrazumeva delimičnu enteralnu ishranu (PEN) sa 50% energetskih potreba zadovoljenih iz Modulena, a preostalih 50% energetskih potreba pacijenta iz namirnica koje su dozvoljene.
  2. Faza – Ova faza podrazumeva namirivanje 25% energetskih potreba pacijenta Modulenom, a 75% iz dozvoljenih namirnica.
  3. Faza - Ova faza podrazumeva i dalje istu kalorijsku proporciju Modulena i namirnica u odnosu 25% : 75%, ali je spisak dozvoljenih namirnica proširen.

Važna napomena: CDED dijeta je pogodna za decu stariju od pet godina i odrasle.

Šta možemo da očekujemo od Modulena?

Modulen je proizvod u vidu praha koji je pre upotrebe potrebno rastvoriti u vodi, čime se dobija tečna formula koja se pije ili unosi putem sonde u želudac. Takođe je moguće mešati ga sa hranom i voćnim šejkovima. Tečni oblik je dragocena karakteristika, jer smanjuje pražnjenje creva i dozvoljava crevu da se odmori. Međutim, Modulen je mnogo više od ovoga, a za to je važno da objasnimo njegovo dejstvo na stručan način.

’Modulen se razlikuje od ostalih preparata enteralne ishrane u tome što sadrži transformišući faktor rasta beta-2 (TGF-β2). Ovaj antiinflamatorni citokin ima nekoliko korisnih efekata kod obolelih od Kronove bolesti, kao što je podsticanje proizvodnje glavnog antitela svih sluznica imunoglobulin A (IgA), regulisanje veza između ćelija creva (preko tight junction proteina) i sprečavanje iscrpljivanja ćelija koje luče sluz (peharaste ćelije), a takođe pomaže regeneraciju sluznice.’

Naša sagovornica takođe dodaje: ’Svojim sastavom i hranjivim materijama, Modulen utiče i na crevnu mikrobiotu. Nakon parcijalne enteralne ishrane diverzitet crevne mikrobiote je povećan, što je poželjan rezultat. Ovo je veoma važno jer mikrobita creva igra ključnu ulogu u postizanju i održavanju remisije. Ishrana Modulenom može povećati sekreciju nekih vrlo značajnih derivata crevne mikrobiote (Lactobacillus plantarum kod osoba na ishrani Modulenom proizvodi 10-hidroksi-cis-12-oktadecensku kiselinu, koja poboljšava crevnu barijeru i ublažava infekciju Helicobacter pylori). Zbog svog sastava Modulen pogoduje razvoju određenih sojeva crevne mikrobiote. Zbog nedostatka nekih supstanci, Modulen smanjuje broj specifičnih mikrorganizama (smanjenje Anaerostipes i Faecalibaterium zbog nedostatka laktoze, Roseburia zbog malapsorpcije fruktoze).’

Za sam kraj, Modulen IBD je preparat koji je koristan za smanjenje upale i olakšanje simptoma bolesti, poboljšanje nutritivnog statusa i kvaliteta života pacijenata sa Kronovom bolešću.


Podeli tekst:

Ass. dr Mirjana Stojšić je specijalista pedijatrije, gastroenterohepatolog u Novom Sadu. Ima višegodišnje iskustvo u lečenju dece obolele od zapaljenskih bolesti creva.

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde