Bolesti sistema za varenje (Gastroenterologija)

Ruptura gastroezofagusne spojnice ( Syndroma Mallory-Weiss) podrazumeva akutni rascep sluznice u nivou gastroezofagusne spojnice koji nastaje kod jakog povraćanja.

Ruptura gastroezofagusne spojnice (Syndroma Mallory-Weiss)

Ruptura gastroezofagusne spojnice ( Syndroma Mallory-Weiss) podrazumeva akutni rascep sluznice u nivou gastroezofagusne spojnice koji nastaje kod jakog povraćanja.

Pročitajte >>>
Diskinezija gornjeg ezofagusnog sfinktera se ispoljava u vidu spazma ili hipotonije.

Poremećaj motiliteta gornjeg segmenta jednjaka

Diskinezija gornjeg ezofagusnog sfinktera se ispoljava u vidu spazma ili hipotonije.

Pročitajte >>>

Kaskadni želudac (Cascada venticuli)

Kaskadni želudac može izazvati smetnje nagomilavanjem vazduha u gornjem delu želuca, pa bolesnici osećaju punoću u epigastrijumu, a nakon uzimanja hrane nečujno izbacuju vazduh.

Pročitajte >>>
Hipertrofična stenoza pilorusa u odraslih je veoma retka. Etiopatogeneza nije poznata. Može biti posledica hipertrofije piloričnog sfinktera iz detinjstva (primarna hipertrofija) ili posledica sanacije organskih bolesti pilorusa...

Hipertrofična stenoza pilorusa u odraslih

Hipertrofična stenoza pilorusa u odraslih je veoma retka. Etiopatogeneza nije poznata. Može biti posledica hipertrofije piloričnog sfinktera iz detinjstva (primarna hipertrofija) ili posledica sanacije organskih bolesti pilorusa...

Pročitajte >>>
Akutna dilatacija želudca predstavlja iznenadno nakupljanje velike količine želudačnog sadržaja i gasova koji se ne resorbuju i ne transportuju u niže partije digestivnog trakta u odsustvu organske opstrukcije želudca.

Akutna dilatacija želudca

Akutna dilatacija želudca predstavlja iznenadno nakupljanje velike količine želudačnog sadržaja i gasova koji se ne resorbuju i ne transportuju u niže partije digestivnog trakta u odsustvu organske opstrukcije želudca.

Pročitajte >>>

Strano telo jednjaka

Strana tela otežavaju ili onemogućavaju funkciju jednjaka, odnosno ishranu.  

Pročitajte >>>
Akutni difuzni spazmi jednjaka spadaju u poremećaje hipermotiliteta jednjaka. Za vreme hipermotiliteta jednjaka se odigrava iznenadni difuzni grč jednjaka ili takođe iznenadni grč kardije (početni deo želuca).

Spazmi jednjaka

Akutni difuzni spazmi jednjaka spadaju u poremećaje hipermotiliteta jednjaka. Za vreme hipermotiliteta jednjaka se odigrava iznenadni difuzni grč jednjaka ili takođe iznenadni grč kardije (početni deo želuca).

Pročitajte >>>
Korozije jednjaka najčešće nastaju kod pokušaja samoubistva, a kod dece su zadesne.

Korozija jednjaka

Korozije jednjaka najčešće nastaju kod pokušaja samoubistva, a kod dece su zadesne.

Pročitajte >>>

Kardiospazam

Kardiospazam spada u grupu oboljenja jednjaka sa hipomotilitetom. Karakteriše se odsustvom peristaltike jednjaka i grčom u kardiji (početni deo želuca). Kao posledica dužeg trajanja ovakvog stanja nastupa dilatacija jednjaka iznad...

Pročitajte >>>
Porodična adenomatozna polipoza karakteriše se pojavom mnogobrojnih adenoma u kolonu, hereditarnim poreklom i velikom predispozicijom za razvoj karcinoma.

Porodična adenomatozna polipoza

Porodična adenomatozna polipoza karakteriše se pojavom mnogobrojnih adenoma u kolonu, hereditarnim poreklom i velikom predispozicijom za razvoj karcinoma.

Pročitajte >>>

Mumps pancreatitis (zapaljenje gušterače uzrokovano virusom zaušaka)

Pankreas (gušterača) je jedna od retkih lokalizacija mumps infekcije.

Pročitajte >>>

Problem lošeg varenja

Nema čoveka koji nije osetio bar jednom u životu onaj neprijatan bol u stomaku. Nekada je to samo bezazleni bol koji govori da nam nešto što smo pojeli nije prijalo,...

Pročitajte >>>

Tuberkuloza creva

Tuberkuloza creva je specifično zapaljensko oboljenje creva, izazvano bacilom tuberkuloze. Sistematskim otkrivanjem, preventivnom i lečenjem tuberkuloze pluća, intestinalna tuberkuloza je postala relativno retko oboljenje creva. Javlja se u oko 1%...

Pročitajte >>>

Abdominalne kolike

Bol u abdomenu predstavlja zaštitni mehanizam, odnosno predstavlja signal upozorenja pacijentu da treba da se javi lekaru. Akutni bol u abdomenu vrlo je često dramatično stanje, koje zahteva neodložan dijagnostički...

Pročitajte >>>

Nausea (mučnina)

Mučnina (nauzea) je fiziološki i psihološki složeno stanje praćeno osećanjem neprijatnosti, grčevima u stomaku, težnjom ka povraćanju, gađenjem, znojenjem, eventualno vrtoglavicom i otežanim disanjem.

Pročitajte >>>