Karcinoid tankog creva

Karcinoidni sindrom predstavlja skup simptoma izazvanih prekomernim lučenjem serotonina iz tumora argentafinih ćelija.

 

Uzrok nastanka

Etiologija karcinoidnog tumora nije poznata. Javlja se pretežno kod žena u petoj i šestoj deceniji života.

 

Klinička slika

Tumor luči veći broj različitih supstanci sa snažnim farmakološkim dejstvom. Najvažnije su 5-hidroksitriptamin (serotonin) i 5-hidroksitriptofan koji izazivaju simptome. Simptomi se često pojavljuju pri palpaciji tumora ili jetre, kod emocionalnog šoka, posle jela ili pogrešne ishrane.

Abdominalni simptomi: intermitentne hidroelektrolitske dijareje (prolivi) grčevi, meteorizam. Kardiovaskularni simptomi se karakterišu hipotenzivnim krizama (pad pritiska), tahikardijom (ubrzan rad srca), promenama na desnom srcu i dekompenzacijom desnog srca. Respiratorni simptomi se pojavljuju u vidu astmatiformnih bronhokonstricija.

Kožne promene: tranzitorne u vidu "flaševa" (smenjivanje bledila i crvenila lica) ili u vidu trajne cijanoze, teleangiektazija i pelagroidnih promena.

Simptomi od strane centralnog nervnog sistema se ređe javljaju (strah, glavobolja).

 

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, laboratorijskih analiza, radiografskih ispitivanja.

 

Lečenje

Kod bolesnika sa endokrinoaktivnim karcinoidom bez poznate lokalizacije primenjuje se medikamentozna terapija, antagonisti serotonina, metisergid maleat, metildopa, holestiramin, kombinacija H1 i H2 antagonista. U odmakloj fazi bolesti primenjuju se hemoterapija i interferon.


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Slavica Grujić 04.07.2009

    Ja se lečim od ove bolesti i primam sadostatin lar, interferon i krejon. Medjutim i dalje imam dijareje. Imam utisak da bi se sve to popravilo kada bi se više odmarala i imala redovne jednostavne obroke. I dalje radim i ne mogu sve to da obezbedim sebi. Interesuje me koliko dugo mogu živeti sa ovim. Članak je dobar ali su potrebni i konkretni saveti i iskustva drugih pacijenata.


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde