Alergijski, metabolički i imunološki poremećaji

Cistinoza

Cistinoza je autosomno recesivno nasledna bolest karkterisana nakupljanjem velikih količina slobodnog cistina (nevezanog za proteine) u brojnim tkivima, naročito u rožnjači, konjunktivi, koštanoj srži, retikuloendotelnim ćelijama i u epitelnim ćelijama...

Pročitajte >>>

Alkaptonurija

Alkaptonurija ili homogentizinska acidurija je redak kongenitalni defekt u pretvaranju homogentizinske kiseline u acetosirćetnu kiselinu, pa se mokraćom izlučuju velike količine homogentizinske kiseline.

Pročitajte >>>

Alergija na kravlje mleko

Kravlje mleko sadrži veći broj proteina, a najvažniji su laktoglobulini, laktalbumin, kazein i kravlji albumin. Alergija na kravlje mleko javlja se u oko 2,5% dojenčadi i kod dece do druge...

Pročitajte >>>

Abetalipoproteinemia

Abeta - lipoproteinemija posledica je nedostatka sinteze beta – apoproteina, koji je izgleda osnova za nastajanje prebeta- i beta-lipoproteina i hilomikrona. Svi ovi lipoproteini su odsutni u plazmi a količina...

Pročitajte >>>

Metabolička alkaloza

Metabolička alkaloza je patološki proces uzrokovan velikim gubitkom kiselina ili povišenjem bikarbonata ekstraćelijske tečnosti. Povećani su pH i bikarbonati u plazmi uz kompenzatornu hiperventilaciju, čiji je cilj da se poveća...

Pročitajte >>>
Metabolička acidoza predstavlja stanje u kome je snižena koncentracija standarnih bikarbonata. Nastaje zbog gubitka bikarbonata iz telesnih tečnosti ili zadržavanja jona vodonika.

Metabolička acidoza

Metabolička acidoza predstavlja stanje u kome je snižena koncentracija standarnih bikarbonata. Nastaje zbog gubitka bikarbonata iz telesnih tečnosti ili zadržavanja jona vodonika.

Pročitajte >>>
Ohronoza (ochronosis, alkaptonuria) je retka bolest koja se karakteriše genetskim poremećajem metabolizma aminokiseline tirozina.

Ohronoza

Ohronoza (ochronosis, alkaptonuria) je retka bolest koja se karakteriše genetskim poremećajem metabolizma aminokiseline tirozina.

Pročitajte >>>
Wegenerova granulomatoza je multisistemska bolest nepoznate etiologije sa nekrozom, nastajanjem granuloma i vaskulitisa u gornjem i donjem delu respiratornog sistema, glomerulonefritisom i varijabilnim stepenom zahvatanja malih i nekada krvnih sudova srednje veličine.

Wegenerova granulomatoza

Wegenerova granulomatoza je multisistemska bolest nepoznate etiologije sa nekrozom, nastajanjem granuloma i vaskulitisa u gornjem i donjem delu respiratornog sistema, glomerulonefritisom i varijabilnim stepenom zahvatanja malih i nekada krvnih sudova...

Pročitajte >>>
Kawasakijev sindrom predstavlja akutnu limfadenopatiju sa mukokutanim promenama.

Kawasakijev sindrom

Kawasakijev sindrom predstavlja akutnu limfadenopatiju sa mukokutanim promenama.

Pročitajte >>>
Rekurentni nesupurativni panikulitis (syndroma Pfeifer - Weber - Chistian) je bolest nepoznate etiologije udružena sa opštim simptomima. Bolest je retka, a najčešće obolevaju žene između 30. i 60. godine života.

Rekurentni nesupurativni panikulitis

Rekurentni nesupurativni panikulitis (syndroma Pfeifer - Weber - Chistian) je bolest nepoznate etiologije udružena sa opštim simptomima. Bolest je retka, a najčešće obolevaju žene između 30. i 60. godine života.

Pročitajte >>>

Syndroma Sharp

Syndroma Sharp (mixed connective tissue disease) predstavlja sistemsku bolest kod koje se zapaža mešovita, kako klinička, tako i laboratorijska, simptomatologija sistemske sklerodermije, sistemskog lupusa eritematodusa i dermatomiozitisa.

Pročitajte >>>
Najčešći oblik alergije je alergija na polen, koja se još naziva i polenska kijavica. Obično počinje u martu i može trajati sve do kraja oktobra, a uzrokuje je polen trava, drveća i korova.

Alergije

Najčešći oblik alergije je alergija na polen, koja se još naziva i polenska kijavica. Obično počinje u martu i može trajati sve do kraja oktobra, a uzrokuje je polen trava,...

Pročitajte >>>
McLeod sindrom je genetski poremećaj koji zahvata mozak, periferne nerve, krv, mišiće i srce.

McLeod sindrom

McLeod sindrom je genetski poremećaj koji zahvata mozak, periferne nerve, krv, mišiće i srce.

Pročitajte >>>

Crest sindrom

CREST sindrom podrazumeva formu sistemske skleroze, u sklopu kojeg se javljaju: C - calcinosis (kalcinoza), R - Raynaud - ov fenomen, E - ezofagusna disfunkcija, S - sklerodaktilija, T -...

Pročitajte >>>

Alergija na ambroziju

Ambrozija je jednogodišnja korovska biljka visine od 1 do 1.5 metar. U Evropi, koju osvaja neverovatnom brzinom, može se naći oko 20 vrsta ambrozije, a najrasprostranjenija je kratka ambrozija (Ambrosia...

Pročitajte >>>