Metabolička acidoza

Metabolička acidoza predstavlja stanje u kome je snižena koncentracija standarnih bikarbonata. Nastaje zbog gubitka bikarbonata iz telesnih tečnosti ili zadržavanja jona vodonika.

Uzroci nastanka

Uzroci metaboličke acidoze su bubrežna insuficijencija, dijabetesna ketoacidoza, laktička acidoza, intoksikacija nekim lekovima (metanol, salicilati, etilenglikol) i renalna tubulska acidoza.

Klinička slika

Klinički, stanje metaboličke acidoze se manifestuje dubokim respiracijama (Kussmaulovo disanje), koje dovode do respiratorne alkaloze kao kompenzatornog mehanizma. (Ukoliko nastupi metabolička alkaloza nastaju poremećaj svesti, hipokalijemija i sniženje jonizovanog kalcijuma sa parestezijama i tetanijom.)

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničekse slike, laboratprojskih nalaza (određivanja bikarbonata, pCO2 i pH krvi).

Lečenje

Lečenje podrazumeva parenteralnu primenu bikarbonata. Bikarbonati se pažljivo daju jer prekomerna korekcija – hiperalkalizacija može da dovede do tetanije, grčeva, srčane aritmije i povećane produkcije laktata.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde