Za doktore

Akutni koronarni sindrom bez perzistentne elevacije ST segmenta (NSTE-AKS) - Niš, Srbija

Koronarnoj bolesti danas pripada jedno od vodećih mesta kao uzroku smrti u svetu. Pacijenti sa akutnim koronarnim sindromom bez ST segment elevacije (NSTE-AKS) zahtevaju brzu kliničku orjentaciju, dijagnostiku, procenu rizika...

Pročitajte >>>

Paranoidni poremećaji - integrativni pristup - Niš, Srbija

Paranoidna fenomenologija se opservira u širokom spektru paranoidnog procesa kao adaptivni mehanizam i kao patološko ispoljavanje. Paranoidni sindrom (u svom psihotičnom i nepsihotičnom obliku) javlja se u nizu nozoloških entiteta...

Pročitajte >>>

Ugradnja infuzionih pumpi u terapiji spasticiteta

Savremeni pristup terapiji spasticiteta, nezavisno od uzroka, podrazumeva ugradnju infuzionih pumpi za intratekalnu primenu leka (aplikacija leka direktno u kičmenu moždinu). Ovakav vid terapije obezbedjuje stalni nivo leka u cerebrospinalnoj...

Pročitajte >>>

Neurogeneza (rođenje nervnih ćelija u odraslom dobu)

Više od jednog veka je proteklo od kada je španski Nobelovac i jedan od pionira neuronauka, Santiago Ramon Cajal, opisao strukturu centralnog nervnog sistema i njegove osnovne jedinice – nervne...

Pročitajte >>>

Stetoskop.info i zvanično najbolji sajt iz zdravstva u Srbiji

Žiri WSA (World Summit Award) Srbija 07 proglasio je projekat Stetoskop.info najboljim u području e-zdravstva. Stetoskop.info nominovan je i za najbolji Internet sadrzaj iz oblasti zdravlja na svetskom nivou i...

Pročitajte >>>
Prema najprihvaćenijoj definiciji hernija (kila) predstavlja protruziju organa kroz otvore u zidovima telesnih šupljina u kojima se oni nalaze. Protruzija organa je klinički važan deo definicije jer se bez njega ne može postaviti dijagnoza hernije. Ipak, ova definicija ne uključuje unutrašnje kile, gde dolazi do formiranja unutrašnjih kilnih kesa, koje se najčešće stvaraju oko duodenuma, cekuma ili sigmoidnog kolona.

Operacija kile ( bruha )

Prema najprihvaćenijoj definiciji hernija (kila) predstavlja protruziju organa kroz otvore u zidovima telesnih šupljina u kojima se oni nalaze. Protruzija organa je klinički važan deo definicije jer se bez njega...

Pročitajte >>>

Insulin iz genetski modifikovanih biljaka

Stručnjaci kanadske kompanije Sembiosys veruju da bi se za 3 godine na tržištu mogao naći insulin proizveden uz pomoć biljaka kojima je dodan ljudski gen. Kritičari ovog pristupa upozoravaju kako...

Pročitajte >>>

Tuberkuloza najsmrtonosnija zarazna bolest posle side

Međunarodna unija za borbu protiv tuberkuloze i plućnih bolesti saopštila je da danas u svetu ima više tuberkuloze nego ikada pre u istoriji čovečanstva. Tuberkuloza je bila opisivana u još...

Pročitajte >>>

Povećano vreme preživljavanja od raka

U proseku svaki drugi pacijent oboleo od raka živi s tom bolešću pet godina posle njenog dijagnostikovanja, pokazali su rezultati jednog francuskog istraživanja. Istraživanje francuskih organizacija koje se bave evidentiranjem...

Pročitajte >>>

Prirodni molekul koji štiti imunitet osoba inficiranih HIV-om

Virus side [autoimune deficijencije] napada odbrambeni sistem organizma tako što ulazi u imunske ćelije limfocita T. Kako infekcija napreduje, zaražene ćelije limfocita T se same uništavaju i to ćelijsko samoubistvo...

Pročitajte >>>