Za doktore

Seminar "SUDSKO-MEDICINSKI ASPEKT NASILJA U PORODICI" - Niš, Srbija

29. maj 2008. na Medicinskom fakultetu u Nišu, u Zavodu za sudsku medicinu-amfiteatar u potkrovlju održaće se seminar "SUDSKO-MEDICINSKI ASPEKT NASILJA U PORODICI".

Pročitajte >>>

Seminar "AKTUELNI STAVOVI O REKONSTRUKCIJI DOJKE" - Niš, Srbija

17.maja u Amfiteatru Instituta za patologiju KC Niš održaće se seminar "Aktuelni stavovi o rekonstrukciji dojke".

Pročitajte >>>

Kontinuitet edukacije za kvalitetnu zdravstvenu negu

Sekcija sestara u dijabetologiji organizuje edukaciju za kvalitetnu zdravstvenu negu sa temom šećerne bolesti. Edukacija se održava 27.06.2008 u Zdravstvenom centru Novi Pazar.

Pročitajte >>>

Smrtonosni virus EV 71 hara Kinom

Bolest ruku, nogu i usta u Kini je već uzrokovala smrt 28 dece. Traži se jačanje mera prevencije kako bi se sprečila epidemija i njen mogući uticaj na održavanje Olimpijskih...

Pročitajte >>>

Edukacija sestara i tehničara kućnog lečenja i neodložne pomoći

Sekcija sestara i tehničara kućnog lečenja i neodložne pomoći organizuje edukaciju za postizanje kvaliteta u zdravstvenoj nezi, 15.05.2008. u DZ Pećinci

Pročitajte >>>

Edukacija sestrara-tehničara u hematologiji

Sekcija sestara- tehničara u hematologiji organizuje edukaciju 14.05.2008. u KBC "Bežanijska kosa"  Beograd.

Pročitajte >>>

Edukacija sestara i tehničara u ortopediji i traumatologiji

Sekcija sestara i tehničara u ortopediji i traumatologiji organizuje edukaciju sa temom: Najčešći uzroci preloma dugih kostiju 25.04.2008. u Ribarskoj banji

Pročitajte >>>

XXVII Timočki medicinski dani - Zaječar, Srbija

Srpsko lekarsko društvo, podružnica Zaječar od 22-24.05. 2008. u Domu Zdravlja Zaječar organizuje Timočke medicinske dane

Pročitajte >>>

Povrede skeleta dece i adoloscenata -Šta je novo? - Niš, Srbija

Savremeni kriterijumi uspešnog lečenja povreda skeleta u razvoju su iz godine u godinu sve oštriji. Oni podrazumevaju ne samo potpuni funkcionalni oporavak određenog segmenta skeleta, što se postiže aktivnijim hirurškim...

Pročitajte >>>

Ultravioletno zračenje i koža - Niš, Srbija

Zbog novih saznanja iz oblasti fotobiologije i fotomedicine o kompleksnom dejstvu ultravioletnog zračenja na ljudski organizam nameće se potreba za boljim poznavanjem ovih uticaja, kako pozitivnih tako i brojnih neželjenih....

Pročitajte >>>

Akutni koronarni sindrom bez perzistentne elevacije ST segmenta (NSTE-AKS) - Niš, Srbija

Koronarnoj bolesti danas pripada jedno od vodećih mesta kao uzroku smrti u svetu. Pacijenti sa akutnim koronarnim sindromom bez ST segment elevacije (NSTE-AKS) zahtevaju brzu kliničku orjentaciju, dijagnostiku, procenu rizika...

Pročitajte >>>

Paranoidni poremećaji - integrativni pristup - Niš, Srbija

Paranoidna fenomenologija se opservira u širokom spektru paranoidnog procesa kao adaptivni mehanizam i kao patološko ispoljavanje. Paranoidni sindrom (u svom psihotičnom i nepsihotičnom obliku) javlja se u nizu nozoloških entiteta...

Pročitajte >>>

Ugradnja infuzionih pumpi u terapiji spasticiteta

Savremeni pristup terapiji spasticiteta, nezavisno od uzroka, podrazumeva ugradnju infuzionih pumpi za intratekalnu primenu leka (aplikacija leka direktno u kičmenu moždinu). Ovakav vid terapije obezbedjuje stalni nivo leka u cerebrospinalnoj...

Pročitajte >>>

Neurogeneza (rođenje nervnih ćelija u odraslom dobu)

Više od jednog veka je proteklo od kada je španski Nobelovac i jedan od pionira neuronauka, Santiago Ramon Cajal, opisao strukturu centralnog nervnog sistema i njegove osnovne jedinice – nervne...

Pročitajte >>>

Stetoskop.info i zvanično najbolji sajt iz zdravstva u Srbiji

Žiri WSA (World Summit Award) Srbija 07 proglasio je projekat Stetoskop.info najboljim u području e-zdravstva. Stetoskop.info nominovan je i za najbolji Internet sadrzaj iz oblasti zdravlja na svetskom nivou i...

Pročitajte >>>