Za doktore

Dani preventivne medicine - Niš, Srbija

Dani preventivne medicine 23 - 26 septembar 2008 Niš, Srbija

Pročitajte >>>

Konferencija o sestrinskom obrazovanju u budućnosti

Konferencija o sestrinskom obrazovanju u budućnosti 2. septembar 2008 Kembridž, Velika Britanija

Pročitajte >>>

Pregled očiju otkriva bolesti srca

Oči mogu kriti rane znake srčanih oboljenja-oštećenja malih krvnih sudova, mnogo pre nego što se pojave prvi simptomi. Rana dijagnostika i prevencija većih oštećenja arterija mogle bi da utiču na...

Pročitajte >>>

XIII Kongres Udruženja psihijatara Srbije (“Psihijatrija orijentisana na osobu i socijalna tranzicija”) - Beograd, Srbija

XIII Kongres Udruženja psihijatara Srbije (“Psihijatrija orijentisana na osobu i socijalna tranzicija”), Beograd 19-22. oktobar 2008. godine

Pročitajte >>>

Godišnja skupština Sekcije

Godišnja skupština Sekcije, 6. decembar Organizator: Stomatološka sekcija Društva lekara Vojvodine SLD

Pročitajte >>>

Sekcijski sastanak

Sekcijski sastanak, 29-30. novembar Organizator: Sekcija oralnih hirurga i oralnih implantologa

Pročitajte >>>

Kongres maksilo facijalnih hirurga

Kongres maksilo facijalnih hirurga, 22-25. oktobar

Pročitajte >>>

Sajam opreme - Stručno naučna predavanja

Sajam opreme - 26-28 septembar Stručno naučna predavanja - 27 septembar Beogradski Sajam Oganizator: Medifarm

Pročitajte >>>

Stručno naučni skup

Stručno naučni skup, 19. septembar Sava Centar, Organiztor „GC EUROPE“

Pročitajte >>>

Edukativni seminar o zaštiti od jonizujućeg zračenja

Edukativni seminar o zaštiti od jonizujućeg zračenja Institut za radiologiju i onkologiju Srbije 17-22. novembar 2008.

Pročitajte >>>

Slava radioloških tehničara Srbije

Slava radioloških tehničara Srbije Zalečar 31. oktobar 2008.

Pročitajte >>>

Sekcija radioloških tehničara i tehničara Nuklearne medicine Srbije

Sekcija radioloških tehničara i tehničara Nuklearne medicine Srbije Zdravstveni centar Čačak 27. septembar 2008.

Pročitajte >>>

Metadon obećava u lečenju leukemije

Metadon, lek koji se koristi za lečenje zavisnika od heroina i drugih opijata, pokazao je obećavajuće rezultate u lečenju leukemije, posebno one koja je otporna na terapiju, pokazala je najnovija...

Pročitajte >>>

Zašto sanjamo?

Prema jednoj teoriji mozak se upravo u snu, kada čula gotovo ne šalju nikakve podatke, reprogramira, a to, očigledno, postiže tako što se oslobađa svih zastarelih i nepotrebnih informacija. A...

Pročitajte >>>

Helikobakter možda može i da pomaže

Bakterija za koju je tek poslednjih godina ustanovljeno da je jedan od češćih uzročnika čira i raka želuca, možda pomaže da deca budu zaštićena od astme, saopštili su američki stručnjaci...

Pročitajte >>>