Blefarospazam - dijagnoza, vrste, lečenje

Šta je blefarospazam

Blefarospazam je hronično stanje koje se često progresivno pogoršava. Manifestuje se grčenjem očnih kapaka odnosno kao nekontrolisano treptanje oka. Simptomatski blefarospazam nastaje usled nadražaja centralnih ili perifernih delova facijalnog nerva i refleksnim putem usled nadražaja oftalmičkog i optičkog nerva. Pored grčevito zatvorenih kapaka, grčem mogu biti zahavaćeni drugi mišići lica inervisani n. facijalisom. Obično se radi o kombinaciji toničkih i kloničnih grčenja. Simptomatski blefarospazam nastaje obično usled intrakranijalnih procesa (postencefalitički parkinsonizam, apscesi, tumori).

Blefarospazam slika
Grčenje očnih kapaka

Vrste blefarospazma

  • Refleksni blefarospazam je tonični grč m. orbikularis oculi (grč kapka) i nastaje nadražajem nerva trigeminusa pri brojnim oboljenjima oka - keratoconjunctivitis, iridocyclitis i dr. Kod ovakvog blefarospazma kapci su trajno grčevito zatvoreni. Blefarospazam udružen zajedno sa suzenjem (epiphora) i nepodnošenjem svetlosti (photophobia) predstavlja trijas iritativnih simptoma koji se javljaju kod zapaljenskih promena na vežnjači (conjuctivitisa) i oboljenja prednjeg segmenta (keratitis, iridociklitis). Izlečenje nastupa kada se izleči bolest koja je izazvala blefarospazam.
  • Simptomatski blefarospazam nastaje usled nadražaja centralnih ili perifernih delova facijalnog nerva i refleksnim putem usled nadražaja oftalmičkog i optičkog nerva. Pored grčevito zatvorenih kapaka, grčem mogu biti zahavaćeni drugi mišići lica inervisani n. facijalisom. Obično se radi o kombinaciji toničkih i kloničnih grčenja. Simptomatski blefarospazam nastaje obično usled intrakranijalnih procesa (postencefalitički parkinsonizam, apscesi, tumori). Pomoć se sastoji u lečenju osnovnog oboljenja. Privremena poboljšanja mogu se postići injekcijama 50% -tnog alkohola u m. orbicularis oculi.

Blefarospazam slika

Lečnje blefarospazma

Lečenje podrazumeva farmakoterapiju, botulinum toksin injekcije i hirurško lečenje. Farmakoterapija je generalno manje efikasna od injekcija BOTOX®-a i rezervisana je kao druga linija terapije kod pacijenata koji slabo reaguju na BOTOX®, kao kod spazama srednje i donje trećine lica. Štaviše, prema sugestijama Američke akademije neurologa, botulinski toksin je prva preporuka za lečenje blefarospazma. Takođe, koristi se kod skraćivanja kapaka i mišića koji pokreću oko izazvane bolešću štitne žlezde (distiroidna orbitopatija) ili preteranog suzenja.

Poželjno je često ukapavanje veštačkih suza kao i okluzija suznog kanala kako bi se smanjilo odlivanje suza i povećala vlažnost oka. Više od 95% pacijenata sa blefarospazmom je osetilo značajno poboljšanje stanja nakon tretmana botulinum toksinom. Kod blefarospazma, injekcija se daje u kružni mišić oko oka, koji je široko postavljen pa nema načina da pritom dođe do greške ili većih neželjenih dejstava. Nakon tretmana pacijenti se mogu vratiti svojim uobičajenim aktivnostima. Većina pacijenata zahteva ponavljanje tretmana na 3 meseca, ali značajan broj zahteva ponavljanje tretmana i jednom mesečno tako da se intervali ponavljanja kreću od 1-5 meseci.

Tim koji se bavi ovim problemom čine specijalista oftalmologije i specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, a po potrebi se uključuje i neurolog.


Podeli tekst:

Dr Dragana Petrović-Popović je specijalista plastične, rekonstruktivne i estetiske hirurgije. Dragana je oduvek stremila da rad sa pacijentima koji boluju od melanoma podigne na viši nivo, te otuda ne čudi što je upravo...

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Tanja 30.09.2020

    Dr Petrovic-Popovic je olicenje dobrog lekara i dobrog coveka!


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde