Kožne i polne bolesti (Dermatovenerologija)

Idiopatski lobularni panikulitis

Idiopatski lobularni panikulitis podrazumeva lobularne panikulitise (zapaljenje potkožnog masnog tkiva) nepoznate etiologije.

Pročitajte >>>

Lichen sclerosus et atrophicus

Lichen sclerosus et atrophicus je bolest nepoznate etiologije koja se karakteriše pojavom tvrdih, atrofilnih areala kože u kojima se vide sitni keratotični čepovi. Najčešće obolevaju žene posle pete decenije života.

Pročitajte >>>

Aktinična elastoza

Aktinična elastoza podrazumeva povećanje količine vezivnog tkiva u gornjem dermisu, koje dobija boju elastičnog vlakna.

Pročitajte >>>

Dyskeratosis follicularis

Dyskeratosis follicularis (Morbus Daner) predstavlja poseban oblik poremećaja keratinizacije folikula, koji se klinički manifestuje keratotičnim papulama, promenama na sluznicama i dodatnim poremećajima.

Pročitajte >>>

Erythrodermia symmetrica progressiva

Erythrodermia symmetrica progressiva je oboljenje koje spada u ograničene (cirkumskriptne) keratoze nevezane za folikule.

Pročitajte >>>

Atrophodermia vermiculata

Atrophodermia vermiculata predstavlja oboljenje koje se karakteriše simetričnim, atrofičnim promenama kože lica, koje se javljaju u detinjstvu.

Pročitajte >>>

Anetodermije

Anetodermije (anetos, grč. mlohav) su stečene atrofije kože, promera od nekoliko milimetara do 1-2 centimetara koje se karakterišu atrofičnom, mekom (mlitavom kožom).

Pročitajte >>>

Hemiatrophia faciei progressiva

Hemiatrophia faciei progressiva (syndroma Rhomberg) je atrofija kože, potkožnog tkiva, muskulature i kosti sa jedne strane lica.

Pročitajte >>>

Striae distensae

Striae distensae (striae atrophicae) su linearne atrofije kože, koje se pojavljuju pretežno na mestima gde je koža izložena mehaničkom rastezanju.

Pročitajte >>>

Cutis laxa

Cutis laxa (dermatochalasis) je retka, pretežno nasledna bolest, koja se karakteriše tankom, mekanom i neelastičnom kožom, koja je "prevelika" za površinu koja pokriva, pa visi u naborima.

Pročitajte >>>

Parakeratosis Mibelli

Parakeratosis Mibelli spada u ograničene (cirkumskriptne) keratoze koja može početi u svakom životnom dobu, a češća je kod muškog pola.

Pročitajte >>>

Ichthyosis linearis circumflexa

Ichthyosis linearis circumflexa (Syndroma Netherton) je nasledni sindrom kod koga se zapaža poseban oblik ihtioze, deformacija stabla dlake i atopijska dijateza.

Pročitajte >>>

Keratosis palmoplantaris diffusa

Keratosis palmoplantaris diffusa (Morbus Unna-Thost) je difuzna hiperkeratoza dlanova i tabana, koja ne prelazi na dorzalnu stranu šaka odnosno stopala. Ovo je najčešći oblik palmoplantarne keratodermije.

Pročitajte >>>

Keratosis palmoplantaris transgrediens

Keratosis palmoplantaris transgrediens (Mal de Meleda, Mljetska bolest) je redak oblik palmoplantarne keratodermije.

Pročitajte >>>

Erythrokeratodermia figurata variabilis

Erythrokeratodermia figurata variabilis predstavlja pojavu varijabilnih eritema i perzistirajućih keratoza, koja se obično javlja oko 3-4. godine života.

Pročitajte >>>