Homeopatija

Anacardium

Anacardium je homeopatski lek koji se pravi od jedne vrste oraha.

Pročitajte >>>

Aconitum

Ovo je homeopatski lek napravljen od Aconitum-a (lekovita biljka, jadić).

Pročitajte >>>

Osnovni principi homeopatije

Postoji nekoliko osnovnih principa koji trebaju biti ostvareni kako bi se uspešno primenjivala homeopatija: zakon sličnosti; slično se leči sličnim ili lat. Simila Similibus Curentur. Ključni princip homeopatije je "slično...

Pročitajte >>>

Kako homeopatija deluje

Filozofija homeopatije smatra da um, telo i emocije nisu razdvojeni. Svako iskustvo koje smo imali može ostaviti trag u telu ili emotivnoj sferi. Zato, homeopatski proces počinje razgovorom u kom...

Pročitajte >>>

Homeopatski lekovi

Homeopatsko lečenje sprovodi se uz primenu homeopatskih lekovitih preparata. Homeopatski lekoviti preparati su biljnog, životinjskog ili mineralnog porekla. Postupkom potenciranja, moguća je čak i upotreba toksičnih supstanci bez nuspojava. Danas...

Pročitajte >>>

Istorija homeopatije

Homeopatija je efikasna i naučno zasnovana metoda lečenja koja podstiče prirodne sposobnosti čovekovog organizma na putu izlečenja. Homeopatija je zdravstveni sistem izveden iz drevnog principa da se "slično leči sličnim".

Pročitajte >>>

Homeopatija

Održavanje homeostaze - stalnost parametra fiziološkog funkcionisanja organizma. Održavanje telesne temperature, krvnog pritiska i sl. metode Homeopatije.

Pročitajte >>>