Spec. dr med. Sonja Vesić

Specijalista dermatovenerologije

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Telefon za zakazivanje

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Specijalizacija

Ustanove u kojima radi

Grad

Jezici

O doktoru

Spec. dr med. Sonja Vesić je doktorirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1991. godine. Specijalista dermatovenerologije je postala 1983. godine. Svoju bogatu karijeru u oblasti dermatovenerologije je ostvarila na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a sada radi u specijalističkoj dermatovenerološkoj ordinaciji ˝Beoderma˝. 

Učestvovala je kao saradnik na sledećim naučno istraživačkim projektima: ˝Uporedna istraživanja dejstva retinoida (RO-109539-etretinat), na klinički sliku i imunološke parametre aktivacije T-limfocita kod bolesnika sa psorjazom˝, ˝Analiza akustičnih signala u dermatologiji: Izolacija i ispitivanje morfoloških osobina hlamidija – Hlamidije i mikoplazme kao bakteriološki uzročnici polno prenosivih infekcija od posebnog značaja za humanu reprodukciju˝. (1985.- 1995.). Bila je rukovodilac projekta ˝Genitalne infekcije izazvane humanim papiloma virusima, kliničko epidemiološka istraživanja, dijagnostičke procedure i terapijski modalitet˝ (1996-2000.). Kao saradnik na projektu ˝Primena novih metoda za poboljšanje efikasnosti terapije gljivičnih oboljenja ljudi˝ učestvovala je(2005- 2006.). Na projektu ˝Kliničko-epidemiološko istraživnje poremećaja zdravlja od značaja za nacionalnu patologiju˝ je takođe bila saradnik. (2006.- 2015.).

Član je prestižnih udruženja dermatovenerologije i dobitnica nagrada Srpskog lekarskog društva poput Zahvalnice, Diplome, Plakete, a 2009. i Povelje. Objavila je više od 250 radova, mnoga poglavlja u udžbenicima i monografijama. Učastvovala je na brojnim kongresima i simpozijumima u zemlji i inostranstvu i kao predavač u okviru kontinuirane medicinske edukacije. Stručno usavršavanje (1990.), ˝Ludwig Boltzman˝ Institut, Beč, iz oblasti problematike savremene dijagnostike i terapije seksualno prenosivih bolesti. Bolesti koje se prenose seksualnim kontaktom (STD), gljivična oboljenja kože, atopijski dermatitis i psorijaza su posebna interesovanja spec. dr med. Vesić. 

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1991

Doktor medicinskih nauka, tema disertacije: “Komparativna ispitivanja kliničkih i in vitro efekata na hlamidije i mikoplazme u negonoreičnom uretritisu kod muškaraca“.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1988

Magistar medicinskih nauka, naziv teze: ˝Chlamydia trachomatis i specifični humoralni imuni odgovor u dijagnostici urethritis nongonorrhoica“.

Radno iskustvo:

˝Beoderma˝, specijalistička dermatovenerološka ordinacija od 2017

Zaposlena.

Poliklinika “Profmedika Simeunović” od 2007 do 2017

Kosultant.

Institut za dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbije; od 1980 do 2015

Zaposlena.

Medicinski fakultetet Univerziteta u Beogradu od 1980 do 2015

Zaposlena.

Institut za dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbije od 1993 do 2015

Načelnik II muškog odeljenja.

Instituit za dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbije od 1994 do 2001

Direktor.

Instituit za drmatovenerologiju Kliničkog centra Srbije od 2001 do 2013

Savetnik.

Zamenik direktora Instituita za dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbije od 2013 do 2015

Medicinski fakultet u Beogradu od 2003 do 2015

Šef Katedre za poslediplomsku nastavu iz dermatovenerologije.

Medicinski fakultet u Beogradu od 1993 do 2015

Član i predsednik komisije za polaganje specijalističkog ispita iz dermatovenerologije.

Medicinski fakultet u Beogradu, katedra dermatovenerologije od 1980 do 1984

Asistent pripravnik.

Medicinski fakultet u Beogradu, katedra dermatovenerologije od 1984 do 1992

Asistent.

Medicinski fakultet u Beogradu, katedra dermatovenerologije od 1992 do 1997

Docent.

Medicinski fakultet u Beogradu, katedra dermatovenerologije od 1997 do 2007

Vanredni profesor.

Medicinski fakultet u Beogradu, katedra dermatovenerologije od 2009

Redovni profesor.

Članstvo:

Dermatovenerološka sekcija Srpskog lekarskog društva od 2009 do 2011

Predsednik sekcije.

Dermatovenerološke sekcije SLD od 2009 do 2011

Predsednik.

Udruženje dermatovenerologa Srbije

Društvo mikologa Srbije Evropska akademije za dermatovenerologiju

Američka akademija za dermatologiju

Svetska liga dermatologa

Raspored rada doktora

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Postavite pitanje
Zakažite pregled kod Spec. dr med. Sonja Vesić