Sindrom nervoznih creva - put lečenja

Sindrom nervoznih creva spada u grupu funkcionalnih poremećaja digestivnog trakta, te iako ume da utiče na to kako se osećamo, sindrom nervoznih creva ne smatra se bolešću. U literaturi i svakodnevnom govoru zove se još i Irritable bowel syndrome, IBS, iritabilni kolon, i podrazumeva funkcionalni poremećaj koji angažuje debelo crevo. Funkcionalni poremećaji čine veliku grupu poremećaja koji mogu angažovati bilo koji deo digestivnog trakta. Ovo ističemo jer se tegobe IBS-a mogu preklapati sa tegobama koje su drugog porekla, te je važno na vreme definisati kojem delu digestivnog trakta pripada poremećaj. 

Kako gastroenterolog, dr Zoran Milenković navodi, pacijenti često govore da imaju nervozno debelo crevo”. Debelo crevo ili kolon je organ čija je jedina uloga da formira stolicu i eliminiše je, kod iritabilnog kolona se ova funkcija menja, zbog čega i imamo karakteristične simptome ovog stanja

Više u nastavku, u tekstu kojem je znanje i suštinu dao upravo gore pomenuti gastroenterolog, dr Zoran Milenković.