Strana tela traheje i bronha

Strana tela donjih vazdušnih puteva spadaju u najurgentnija stanja u medicini jer mogu za kratko vreme da dovedu do smrtnog ishoda usled ugušenja.

Uzrok nastanka

Strana tela mogu da budu egzogenog i endogenog porekla. Egzogena strana tela dospevaju u donje disajne puteve najčešće aspiracijom, ređe povredom kroz grudni koš. Do aspiracije dolazi najčešće zbog nepažnje, neznanja ili nepoznavanja opasnosti kao i nedovoljne brige o maloj deci. Ovde spadaju i psihogeni faktori kao i poremećaji zaštitnih mehanizama (aspiracija kod smeha ili plača za vreme jela). Egzogena strana tela mogu da budu veoma raznovrsna i po prirodi su organska, neorganska i živa. Od neorganskih stranih tela najčešća su igle, ekseri, kuglice, delovi igračaka, delovi pištaljki. Organska strana tela su najčešće pasulj, orah, grašak, kukuruz, kikiriki, semenke, delovi kostiju, zubnih proteza, papirići. Endogena strana tela su bronholiti, kazeum iz kolikvisanih limfnih čvorova, gnoj, delovi tkiva.

Klinička slika

Inicijalni simptomi su obično vrlo burni (traheobronhijalna drama) i obuhvataju kašalj, cijanozu, dispneju (otežano disanje), retko sukrvičav sekret. Kod pokretnog stranog tela u traheji se može čuti balotman (naizmenični mukli udarci stranog tela koje pri respiracijama udara u karine i glasnice). Zatim sledi latentni period različitog trajanja uslovljen zamorom refleksa. Može da nastane drugi manifestni stadijum sa znacima opstrukcije i gnojenja. Ponovo nastaje jak nadražajni kašalj praćen gušenjem. Ako se strano telo ne odstrani nastaje drugi latentni stadijum u kome se povremeno javlja kašalj praćen gnojnom ekspektoracijom. Ako se strano telo i u ovoj fazi ne odstrani, nastaju kasne komplikacije: akutni medijastinitis i traheo - ezofagealna fistula.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze (heteroanamneze), kliničke slike, objektivnog pregleda, rendgenološkog nalaza i bronhoskopije.

Lečenje

Jedina adekvatna terapija je urgentno uklanjanje stranog tela rigidnim bronhoskopom u opštoj anesteziji. Retko se radi traheotomija. Ostale komplikacije se leče primenom antibiotika, kiseonika, kortikosteroida i dr.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Dusica 14.02.2010

    Koji je najduži raspon zadržavanja stranog tela u disajnim putevima pre nego što dođe do letalnog ishoda, tj. ako se ne utvrdi prava dijagnoza?


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde