Termičke povrede traheje i bronha

Termičke povrede traheje i bronha nastaju prilikom dubokog udisanja pregrejanog vazduha (požar, eksplozija zapaljivih tečnosti, bacači plamena) ili para (eksplozija parnih kotlova).

Klinička slika

Promene mogu biti različitog stepena i kreću se od hiperemije (pojačanog crvenila) sluzokože do pojave plikova i nekroza  ( odumiranje tkiva). Dominantni simpotmi su jaki bolovi i promuklost. Uz to se javljaju i otežano disanje, cijanoza ( modrilo), a u težim slučajevima i šok. Pregledom se otkriva hiperemija i otok sluzkokože hipofarinksa, larinksa i traheje. Od komplikacija najčešće nastaju bronhopneumonija, edem pluća, akutno popuštanje srca i akutna dilatacija želuca.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike i ORL pregleda (laringoskopija).

Lečenje

Lečenje se sprovodi ordiniranjem visokih doza antibiotika u cilju sprečavanja infekcije, kao i kortikosteroida radi smanjenja inflamacije. Kod težih slučajeva se vrši traheotomija i sprovodi antišok terapija.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde