Video predavanja

Antiishemijska terapija akutnog koronarnog sindroma

Antiishemijska terapija akutnog koronarnog sindroma. Predavač: Prof. Dr Petar Saferović

Pročitajte >>>

Markeri nekroze i ishemije u proceni akutnog koronarnog sindroma

Simpozijum Kardiologa. "Akutni Koronarni Sindrom". Markeri nekroze i ishemije u proceni akutnog koronarnog sindroma. Predavač: Doc. Dr Snežana Ćirić

Pročitajte >>>

Krvarenja u akutnom koronarnom sindromu su veoma znacajna: kraj višedecenijske zablude

Predavač: Dr Dušanka Kutlešić Kurtović, Dr Goran Koraćević

Pročitajte >>>

Elektrokardiografska procena lokalizacije okluzije

Predavač: Prof. Dr Milan Pavlović

Pročitajte >>>

Kasna rekanalizacija okludirane infarktne arterije

Simpozijum Kardiologa. Akutni Koronarni Sindrom. Kasna rekanalizacija okludirane infarktne arterije. Predavač: Dr Rade Babić

Pročitajte >>>

Strategija lečenja bolesnika nakon trombolize

Simpozijum kardiologa. Akutni koronarni sindrom. Strategija lečenja bolesnika nakon trombolize.

Pročitajte >>>

Restenoza posle perkutane koronarne intervencije

Simpozijum kardiologa. Akutni koronarni sindrom. Restenoza posle perkutane koronarne intervencijePredavač: Dr M. Nedeljković

Pročitajte >>>

Procena reperfuzije u AIM

Predavač: Dr B. Stefanović

Pročitajte >>>

Primarna perkutana intervencija u akutnom infarktu miokarda

Simpozijum kardiologa. Akutni koronarni sindrom. Primarna perkutana intervencija u akutnom infarktu miokarda. Predavač: Dr Siniša Stojković

Pročitajte >>>

Poremećaji srčanog ritma u akutnom koronarnom sindromu

Simpozijum kardiologa. Akutni koronarni sindrom. Poremećaji srčanog ritma u akutnom koronarnom sindromu. Predavač: Dr Milomir Randjelović

Pročitajte >>>