Kako da postanem svoja najbolja verzija

Psihoterapija , Zašto je važno prihvatiti sebe? , Od psihoetrapije do samopouzdanja

Postati svoja najbolja verzija zahteva duboku introspekciju, kontinuiran rad na sebi i prevazilaženje unutrašnjih prepreka koje nas sprečavaju da ostvarimo svoj puni potencijal. Psihoterapija je veoma važna u ovom procesu jer pruža podršku, razumevanje i nudi načine za postizanje sveukupnog blagostanja. Centralni deo ovog procesa jeste razumevanje sopstvenih misli, osećanja i ponašanja.


Psihoterapija

Psihoterapija je proces pomoći i samopomoći koji se odvija razgovorom između licenciranog terapeuta i klijenta. Kako bi se postao psihoterapeut, nakon završenog fakulteta prolazi se i kroz kontinuiranu psihoterapijsku edukaciju u trajanju od četiri ili pet godina, u zavisnosti od psihoterapijskog pravca, a tek nakon završenih svih obaveza postaje licencirani psihoterapeut od strane Saveza društava psihoterapeuta Srbije. Sve do tada, može biti edukant ali ne i psihoterapeut.

Psiholozi pružaju psihološku pomoć, psihološku podršku i psihološko savetovanje ali tek nakon uspešno završene edukacije postaju psihoterapeuti. Pomoć psihologa se ogleda u savetodavnom razgovoru, kao i u proceni ličnosti, testiranju psihološkim testovima i boljem razumevanju klijenta uz pomoć psihologije.

Postoji individualna i grupna psihoterapija, sa više različitih teorijskih pravaca i pristupa. Koristi se u lečenju velikog broja mentalnih poremećaja, kao što su:

Nije potrebna dijagnoza za odlazak na psihoterapiju, već je to sastavni deo rada na sebi i brige o mentalnom zdravlju.

U većini slučajeva, seansa izgleda tako što terapeut i klijent sede okrenuti jedan prema drugom, nekada klijent može i da legne. Razgovor je poverljiv, a prikupljene podatke o klijentu terapeut mora da čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Neki od popularnijih pravaca su:

U dogovoru sa svojim psihoteraputom, procenićete koji pravac je najadekvatniji za Vaše napredovanje i koji će Vam najbolje pomoći da ostvarite sve ono što ste želeli pre psihoterapije. Takođe, psihoterapije će Vam pomoći i da uvidite stvari koje niste primećivali pre posete psihoterapeutu.

Zašto je važno prihvatiti sebe?

Rad na sebi zahteva kontinuiran i dugotrajan proces, odnosno mi radimo na sebi čitavog svog života, a toga nekada nismo ni svesni. Male promene u dnevnoj rutini, u navikama, u ophođenju prema sebi i prema drugima mogu da promene sliku o sebi i svetu koji nas okružuje. Kako bismo radili na sebi tj. kako bismo postali svoja najbolja verzija, moramo da prihvatimo sebe onakvima kakvi već jesmo. 

Prema Baslerovoj paradoksalnoj teoriji promene, ako se usredsredimo na prihvatanje sebe i svojih unutrašnjih doživljaja, dolazi do paradoksalnog efekta u kojem se zapravo dešavaju promene. Dakle, umesto da se borimo protiv svojih osećanja i misli, mi učimo kako da ih prihvatimo kao deo svog iskustva, što nas oslobađa od unutrašnjih otpora i omogućava nam dublje razumevanje i transformaciju.

Kroz razgovor i podršku, naglašavamo važnost samoprihvatanja, samosaosećanja i prisutnosti u sadašnjem trenutku. Odnosno, kroz ove elemente možemo razviti veću fleksibilnost uma i emocionalnu otpornost, što vodi ka prirodnim promenama i rastu. Dakle, svako od nas nosi sa sobom određene blokade ili ograničenja, koja nas sprečavaju da ostvarimo svoje ciljeve. Psihoterapija pruža prostor za istraživanje ličnosti, prepoznavanje ograničavajućih obrazaca i identifikaciju potencijalnih izvora emocionalne teskobe.

Od psihoterapije do samopouzdanja

Kroz razgovor sa terapeutom možemo stvoriti jasniju sliku o sebi i svojim potrebama. Samopouzdanje je najvažniji element u postizanju ličnog uspeha i sreće. Tokom izgradnje samopouzdanja prolazimo kroz procese kao što su:

Zapravo, uz podrškou terapeuta, može osnažiti samopouzdanje i osećaj sopstvene vrednosti.

Znamo da mnogi od nas nose sa sobom emotivne rane i traume iz prošlosti koje utiču na našu sposobnost da se povežemo sa sobom i drugima. Psihoterapija pruža prostor za emocionalno isceljenje kroz procese kao što su istraživanje emocija, razumevanje traumatskih iskustava i izgradnja emocionalne otpornosti.

Konačno, psihoterapija pomaže pri uspostavljanju jasnih ciljeva i strategija za ostvarivanje svog punog potencijala. Terapeut je taj koji pruža podršku i motivaciju u procesu postavljanja i ostvarivanja ciljeva, kao i pomoć u prepoznavanju potencijalnih prepreka i izazova na putu ka ostvarenju tih ciljeva.

Ukratko, kroz podršku, razumevanje i primenu različitih terapijskih tehnika možemo prevazilaziti različite izazove i razvijati svoje potencijale. Ukoliko težite ka tome da postanete svoja najbolja verzija, psihoterapija može biti ključan korak ka ostvarenju Vaše sreće, ciljeva i snova. 


Podeli tekst:

Irena Werner je psiholog i licencirani RE & KBT psihoterapeut koji radi sa odraslima, adolescentima i decom sa različitim razvojnim problemima. Irena u radu sa klijentima pored standardnih tehnika za koje je stručnjak ko...

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde