Urođeno krivo stopalo

Najverovatnije da zbog položaja bebe u materici, često imamo brojne deformacije stopala. To su deformacije stopala put unutra, spolja ili nagore. Veći deo urođenih deformacija može se lečiti vežbama, fizikalnom terapijom, zavojem ili elastičnim trakama, a manji deo operacijama. Ako se odmah počen sa odgovarajućom terapijom, prognoza je dobra, naravno, uz punu podršku roditelja. U protivnom, može doći do trajnih oštećenja i u funkcionalnom i u estetskom smislu.

Pes equinovarus (inversio pedis)

Pes equinovarus (inversio pedis) je složena kongenitalna deformacija, koja se sastoji od tri komponente: equinusa (ograničena dorzalna fleksija stopala), varusa (iskrenuto stopalo unutra) i supinacije (taban stopala izvrnut prema gore).

Pes equinovarus je najčešća urođena deformacija stopala. Anomalija je dva puta češća kod dečaka, a obostrana je u 50% slučajeva.

Ima više teorija o nastanku ove deformacije: zastoj u embrionalnom razvoju, genetski i mehanički faktori.

Stopalo se nalazi u plantarnoj fleksiji i varusu, prednji deo stopala u aduktusu, zadnji deo povučen je prema gore i unutra. Kliničkim pregledom takvog stopala mogu se ustanoviti supinacija pete, hipotrofija potkolenice, unutrašnja rotacija potkolenice, malo i zdepasto stopalo i izražene brazde sa medijalne strane stopala.

Dijagnoza je jasna već na rođenju. Na osnovu kliničkog izgleda i rendgenografije zadnjeg dela stopala oko trećeg meseca  se odlučuje o potrebi operativne korekcije, koja se tada radi na mekim tkivima stopala

Pes equinovarus zahteva ortopedsko lečenje odmah posle rođenja deteta. Leči se fizikalnim procedurama (aktivne i pasivne vežbe istezanja skraćenih struktura) i  korektivnim fiksatorima odmah po rođenju (mere rehabilitacije - učenje funkcije otpočetka). Ako posle desete nedelje nema radiografskog izlečenja, neophodan je operativni tretman.

Pes metatarsus varus (pes adductus)

Pes metatarsus varus (pes adductus) je kongenitalna anomalija prednjeg stopala koje je uvrnuto unutra. Zadnji deo stopala je normalan.

Pes metatarsovarus prisutan je još na porođaju, ali se otkriva obično u kasnijim mesecima ili kad dete prohoda. Hod deteta s uvrnutim stopalima prema unutra čest je uzrok zabrinutosti roditelja i doktora. Nastaje zbog jednog od tri sledeća stanja: metatarus varusa, medijalne tibijalne torzije i perzistirajuće femoralne anteverzije.

Ako je prisutan pes metatarsus varus tada je položaj patela uredan, a prednji deo stopala se nalazi u varusu.

U 95 % slučajeva koriguje se spontano. Potreban je nadzor ortopeda. Leči se fizikalnim procedurama (istezanje skraćenih struktura) od rođenja, u težim slučajevima se postavljaju korektivni fiksatori. Ako postoji deformacija kod deteta koje je prohodalo, mogu se preporučiti antivarus cipele ili obične duboke cipele sa čvrstim lubom koje će nositi obrnuto (leva cipela na desnu nogu i obratno).

Pes talovalgus (everzija stopala)

Pes talovalgus (everzija stopala) je složena kongenitalna anomalija, koja se sastoji iz dve komponente: valgusa - stopalo iskrenuto upolje i talus položaja - stopalo iskrenuto prema potkolenici.

Lečenje deformacije se sastoji u fizikalnim procedurama, kojima se dodaju korektivni fiksatori. U težim slučajevima i kod neuspeha fizikalne  terapije vrši se operativna korekcija.

Pes cavus

Pes cavus podrazumeva fiksiran položaj izdubljenog stopala, a može biti kongenitalni ili neuromuskularni.

Prema kliničkoj slici postoji nekoliko vrsta deformiteta; običan pes cavus karakteriše izdubljena tabanska strana stopala sa petom u položaju lakog valgusa (upolje) ili neutralnom položaju, a oslonac je na glavi prve i pete metatarzalne kosti. Meka tkiva plantarne strane stopala su u kontrakturi. Prsti stopala mogu biti normalni ali su češće zgrčeni sa metatarzofalangealnim zglobovima u hiperekstenziji, a interfalagealnim u fleksiji.

Tegobe pacijenta u vidu bola pri hodu, zadebljanja i ulceracije kože tabana nastaju zbog poremećene statike i prenosa težine tela na glave metatarzalnih kostiju.

Konzervativno lečenje (fizikalna terapija) je efikasno u blažim slučajevima. Hirurško lečenje je rezervisano za izražene deformitete i progresivna neuromišićna oboljenja.


Podeli tekst:

Dr Sonja Ilić je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije u Beogradu. Stručnjak u primeni mezoterapije u cilju terapije bola.

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde