Tantra jogaSama reč tantra znači „tkanje“ označavajući time trajnost, a u najširem smislu znači metod. Ta škola joge u svemu vidi božansko i ne pravi razliku između tela i duha.

Naprotiv, tantra vidi telo kao manifestaciju duha. Po tantri, ovaj svet je igra muške i ženske energije, Šive i Šakti.Danas, bavljenje tantrom ne znači odricanje od porodice, posla, imovine i zadovoljstava nego lično eksperimentisanje i doživljavanje kao put ka prosvetlenju/spasenju. Tantra joga je sveobuhvatnost i prihvatanje svega, neodbacivanje ničega, ona je joga života. Prihvatanje pre svega sebe onakvim kakvi jesmo, a zatim i sveta kakav jeste. Prihvatanje ne znači i odobravanje, ali ovoga časa svet jeste takav kakav jeste i promena je moguća jedino iz prihvatanja sadašnjosti, prihvatanjem realnosti.

Tantra je skup velikog broja joga

Tantra obuhvata različite vrste joge:
  • Mantra joga - koristi zvuk/frekvencije radi pročišćenja uma
  • Jantra joga - usredsređivanje na mistične dijagrame – mandale
  • Kundalini joga - tehnika otvaranja energetskih centara – čakri
  • Krija joga - slojevite tehnike pranajama joga disanja radi sjedinjenja sa Božanskim u nama
  • Nada joga - postizanje jednstva kroz zvuk, bio on unutrašnji ili spoljni
Tantra ne odbacuje seks kao niži, nedostojan ili prljav. Tantra kaže da je seks mulj iz koga raste lotosov cvet ljubavi. Tantra ne prihvata postojanje nižeg i višeg nego smatra da je „niže“ samo nerazvijeno „više“. Na taj način „sirova“ energija seksualnosti se finim tehnikama rafiniše u energiju duhovnosti. Seksualna i energija duhovnosti su dva kraja jedne iste energije. Ako je redovni orgazam „mala smrt“, kako ga zovu Francuzi (La petite mort), onda je tantrički orgazam “velika smrt” tj., smrt ega. To je orgazam u kome nas nestane u potpunosti, gde nema više doživljavača, gde ostane samo doživljaj.

Tantra je kult ekstaze, lična religija zasnovana na mističnom iskustvu radosti, a ne na uspostavljenoj dogmi. Seks je svet za tantru. Tantrička umetnost, pisanje i religijski rituali slave seks. Tantrici su anti-asketski, oni potvrđuju život. Oni uče otkrivanje božanskog kroz izražavanje potpunog čoveka. Oni koriste sva čula, um i duh da bi dosegli mistične vrhove.Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde