Posedovanje modernih uređaja utiče na gojaznost


Epidemija gojaznosti širom sveta je realnost. Izgleda da postoji jasna veza između gojaznosti i stila življenja koji uključuje puno sedenja, a koji su, zajedno sa lošom ishranom, postali tipične karakteristike modernog načina života. Svest o promenljivim vrednostima koje su u stvari povezane sa epidemijom gojaznosti i sa porastom broja obolelih od dijabetesa, treba da nas navedu na dublje razmišljanje  o tome kako se bolje nositi sa ovako ozbiljnim problemom.

Istraživači su utvrdili da postoji veza između posedovanja standardnih savremenih kućnih uređaja, gojaznosti i dijabetesa u zemljama sa visokim, srednjim i niskim primanjima, objavio je naučni časopis Canadian Medical Association Journal 10. februara 2014. Posedovanje modernih kućnih uređaja, uključujući TV aparate, automobile i kompjutere, uobičajena je pojava u zemljama sa visokim primanjima. O uticaju koji upotreba ovih aparata ima na gojaznost i dijabetes melitus tip 2 govorilo se i u prošlosti.  Naučnici su pretpostavili da je posedovanje ovakvih uređaja povezano sa gojaznošću i dijabetesom i da se njihov uticaj može objasniti sledećim faktorima:
 1. Smanjena fizička aktivnost
 2. Porast broja sati provedenih u sedećem položaju  
 3. Povećan unos  kalorija
U svojoj analizi, istraživači su koristili podatke objavljene u studiji koja istražuje urbane i ruralne epidemiološke trendove u određenom vremenskom periodu, a koja je obuhvatila 153.996 odraslih osoba iz zemalja sa visokim, srednje visokim, srednje niskim i zemljama sa niskim primanjima. Primetili su da je procenat posedovanja kućnih uređaja uključujući sve zemlje, od onih sa niskih do onih sa visokim primanjima, porastao sa 4% na 83% za sva tri uređaja. Utvrđeno je da porast procenta vlasništva nad ovakvim uređajima ima veze sa sledećim:
 1. Smanjena fizička aktivnost
 2. Povećan broj sati u sedećem položaju
 3. Unos broja kalorija
 4. Indeks telesne mase
 5. Obim struka
Naučnici su primetili da je verovatnoća  za pojavu gojaznosti i dijabetesa veća kod vlasnika jednog i bilo kog kućnog uređaja u odnosu na one koji nemaju nijedan.  Ta verovatnoća dalje raste ako ste vlasnik dva takva uređaja dok posedovanje trećeg nema nikakav uticaj. Posedovanje TV aparata ima najsnažniji uticaj na razvoj gojaznosti i dijabetesa. Imajući u vidu nivo zarada u jednoj zemlji, utvrđeno je da su šanse za razvoj gojaznosti i dijabetesa kada posedujete sva tri uređaja  najveće u zemljama sa niskim primanjima.

Istraživači su zaključili da sa posedovanjem kućnih uređaja raste verovatnoća da se oboli od gojaznosti i dijabetesa.  Na ovu povezanost delimično je uticala fizička aktivnost, vreme provedeno u sedećem položaju i unos kalorija. S tim u vezi, dok smo svedoci porasta broja kućnih uređaja  u vlasništvu u zemljama u razvoju, društvene intervencije su neophodne da se umanji njihov negativan uticaj na zdravlje.

Veruje se da širenje gojaznosti i dijabetesa tipa 2 može dobiti razmere epidemije u zemljama sa niskim primanjima sa porastom broja ljudi koji mogu sebi priuštiti skupe uređaje kao što su TV aparati, kompjuteri i automobili, kaže se u osvrtu na ovo istraživanje objavljenom od strane Univerziteta Sajmon Frejzer. Scott Lear, profesor zdravstvenih nauka na ovom univerzitetu bio je vođa novog istraživanja koje se bavilo ovom vezom.

Međunarodni tim istraživača sa Learom na čelu uključio je ispitanike iz 17 zemalja, uključujući nacije sa visokim i srednjim primanjima kao i one sa niskim primanjima, u istraživanje o posedovanju ovakvih uređaja kao i sa fizičkom aktivnošću i režimom ishrane. Utvrdili su rast od 400% kada je u pitanju gojaznost i rast od 250% kada je u pitanju dijabetes među vlasnicima ovih uređaja u zemljama sa niskim primanjima. Istraživači su takođe otkrili snažan uticaj koji posedovanje sva tri uređaja ima u odnosu na život bez ijednog uređaja:
 1. Pad od 31% kada je u pitanju fizička aktivnost
 2. Porast od 21% kada je u pitanju vreme provedeno sedeći
 3. Povećanje obima struka od 9 cm
Poređenja u zemljama sa visokim primanjima nisu pokazala uzročne veze, što znači da su efekti koje vlasništvo nad ovim uređajima ima sa stilom života koji uključuje veliki broj sati provedenih u sedećem položaju tamo već vidljivi, što visoki broj gojaznih ili ljudi koji boluju od dijabetesa u ovim zemljama potvrđuje. Lear kaže sledeće: „ Sa olakšanim pristupom pogodnostima koje pruža moderno doba: TV aparatima, automobilima i kompjuterima, postoji mogućnost da zemlje sa niskim i srednjim primanjima dostignu isti broj gojaznih i ljudi obolelih od dijabetesa koje nastaju kao posledica prevelikog broja sati provedenih u sedećem položaju, manje fizičke aktivnosti i povećanog unosa kalorija kao zemlje sa visokim primanjima.“ Lear predviđa da ovakvi rezultati mogu dovesti do „potencijalno razornih posledica po zdravsteni sistem“ u ovim zemljama. Predviđa se da će stope gojaznih i obolelih od dijabetesa rasti uporedo sa razvojem i industrijalizacijom ovih zemalja.

Na osnovu ovog istraživanja može se zaključiti  da postoji očigledna veza između smanjene fizičke aktivnosti i posedovanja modernih uređaja kao što su televizori, automobili i kompjuteri. Takođe, postalo je očigledno da ovaj problem postoji i u bogatim i u siromašnim zemljama. Osim toga, izgleda da se ljudi koji provode dosta sati u sedećem položaju dosta nezdravo hrane. Veza između načina života koji uključuje mnogo sedenja i gojaznosti i dijabetesa je jasna. S tim u vezi, širom sveta treba organizovati snažnije inicijative kako bi podstakli ljude da češće vežbaju i jedu zdraviju hranu, bez obzira na to da li poseduju ove moderne uređaje.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde