Prof. dr Saša Vojinov

Specijalista urologije

 Saša Vojinov

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Specijalizacija

Grad

Jezici

O lekaru

Dr Saša Vojinov rođen je u Novom Sadu 1973. godine. 

Specijalizaciju iz urologije upisao je 2000. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Specijalistički ispit položio je 2005. godine. 

Od maja 2003. do maja 2007. godine radi kao saradnik u nastavi u zvanju asistenta pripravnika na Katedri za hirurgiju. 

Poslediplomske studije upisao 2002. godine, a magistarsku tezu pod naslovom “Uticaj androgenih blokada na hormonsko stanje obolelih od karcinoma prostate” je odbranio u novembru 2006. godine. 2007. upisuje doktroske studije, a iste završava 2010. 2011. godine izabran je za docenta na Medicinskom fakultetu, a 2016. godine za vanrednog profesora na Katerdi za hirurgiju-urologija. 

Autor je i koautor većeg broja radova publikovanih u  stručnim časopisima i prezentovanih na međunarodnim kongresima u zemlji i inostranstvu.


Obrazovanje:

Medicinski fakultet Novi Sad od 1992 do 1998

Za vreme studiranja više puta je nagrađivan za uspeh koji je postigao, a ponosi se i stipendijom Ministarstva prosvete. Diplomirao je sa prosečnom ocenom 9,56, a na diplomskom ispitu je dobio ocenu 10.

Medicinski fakultet Novi Sad od 2000 do 2005

Specijalizacija iz urologije.

Radno iskustvo:

Medicinski fakultet Novi Sad od 2003 do 2007

Asistent pripravnik na Katedri za hirurgiju.

Medicinski fakultet Novi Sad od 2007 do 2011

Asistent na Katedri za hirurgiju.

Medicinski fakultet Novi Sad

Docent.

Medicinski fakultet Novi Sad od 2016

Profesor na Katerdi za hirurgiju-urologija.

Članstvo:

Srpsko lekarsko društvo

Član

Evropska asocijacija urologa

Član.

Najnoviji tekstovi koje je lekar objavio:
Zakažite pregled kod Prof. dr Saša Vojinov