Gordana Zlatanović

Prof. dr

 Gordana Zlatanović

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Grad

Jezici

O lekaru

Biografija:

Prof. dr Gordana Zlatanović je rođena 02.06.1956. godine u Beloljinu kraj Prokuplja u učiteljskoj porodici, sa stalnim mestom boravka u Nišu.
Medicinski fakultet upisala je 1975/76 godine, a diplomirala septembra 1980. godine kao najbolji student fakulteta i univerziteta sa prosečnom ocenom 9,67 školske 1975/76 godine. Kao najbolji student svoje godine nagrađena je poveljom Univerziteta.
Magistarsku tezu pod nazivom "Iridociklitis i reumatske bolesti - klinička i imunološka ispitivanja" odbranila je 16.06.1986. godine. Specijalistički ispit iz predmeta Oftalmologija položila je sa odličnom ocenom 07.03.1988. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Retinalni vaskulitis" uspešno je odbranila 02.07.1990. godine.
Redovni je profesor Oftalmologije od 2002. godine. Aktivan je član SLD - oftalmološke sekcije, a u dva mandata bila je i član predsedništva oftalmološke sekcije. Takođe je član Evropskog udruženja EVER i Evropskog udruženja ESCRS (katarakta i refraktivna hirurgija). Član je i AAO (Američke Oftalmološke Akademije).
U dosadašnjoj karijeri bila je saradnik u naučnoistraživačkom projektu fonda nauke za Srbiju pod nazivom "Inflamacije oka u sistemskim oboljenjima", dugogodišnji načelnik A odeljenja, direktor Klinike za očne bolesti - KC Niš, član nadzornog odbora Kliničkog centra Niš, kao i član republičke komisije za oblast hirurgije, šef katedre za Oftalmologiju.
Sada se nalazi na mestu načelnika hiruškog bloka očne klinike u Nišu i medicinskog direktora Centra za vid Maja. Predsednik je komisije za polaganje specijalističkog ispita iz predmeta Oftalmologije i šef predmeta Oftalmologija. Mentor je više od 20 odbranjenih magistarskih teza i tri odbranjene doktorske disertacije.
Objavila je preko 200 stručnih i naučnih radova u domaćim i inostranim časopisima.Zakažite pregled kod Gordana Zlatanović