Rak grlića materice je potpuno izlečiv

Ukoliko se otkrije na vreme, rak grlića materice je potpuno izlečiv. Redovni ginekološki pregledi, kolposkopija i PAP test, od ključnog su značaja za prevenciju i rano otkrivanje raka grlića materice.

Još 1928. godine je Papanicolaou razvio tehniku, a od 1941. godine je uveden skrining. Zajedno kolposkoija i PAP test imaju pouzdanost od 98% u ranom otkrivanju karcinoma grlića materice.

Prevencija je od izuzetnog značaja

Skrining treba da započne od momenta stupanja u odnose i ukoliko je žena dobro praćena smatra se da treba da traje do 60-70 godina života. Papnikolau bris se svrstava u 5 grupa:
 • I grupa – normalne ćelije
 • II grupa – normalne ćelije
 • III grupa – blaga atipija
 • IV grupa – teška atipija
 • V grupa –invazivni karcinom
Abnormalni rezultati su klasifikovani prema Bethseda sistemu. SIL - abnormalnost skvamoznih ćelija:
 • ASC-US –atipične skvamozne ćelije neodređenog značaja
 • LSIL – Low-grade (niskog stepena) skvamozna intraepitelijalna lezija
 • ASC-H – atipične skvamozne ćelije koje ne mogu da isključe HSIL
 • HSIL – High-grade (visokog stepena) skvamozna intraepitelijalna lezija
 • Karcinom skvamoznih ćelija
Abnormalnosti ćelija žlezdanog epitela:
 • AGC ili AGC-NOS – atipične žlezdane ćelije koje nisu drugačije određene
Od uvođenja PAP testa smrtnost od raka grlića materice je u zemljama u kojima su žene dobro kontrolisane smanjena i do 99%. Nije zabeležena značajnija prevencija adenokarcinoma (koji čini 10-15 % raka grlića materice) uvođenjem PAP testa, a smatra se da je to posledica nedostupnosti viših delova cervikalnog kanala pregledu (odakle ovaj tip karcinoma najčešće polazi).

Vakcinacija – Na tržištu su prisutne dve vakcine protiv HPV: Gardasil (protiv 4 najčešća tipa virusa) i Cervarix (protiv 2 najčešća visoko onkogena soja virusa). Pokazalo se da su vakcine efikasne jedino ako se primene pre infekcije virusom i da njihova efikasnost traje 4-6 godina.

Kondomi – Pružaju neku zaštitu protiv cervikalnog karcinoma (HPV infekcije kao glavnog uzročnika), ali ne i potpunu. Takođe pružaju zaštitu od drugih polno prenosivih bolesti (STD) kao što su HIV i hlamidija. Takođe su korisni u tretiranju potencijalno prekancerskih lezija tipa CIN 3. Ishrana je takođe značajna. Vitamin A kao i vitamin B12, C, E i beta karoten smanjuju rizik.

Dijagnosticiranje

Kada se nakon ginekološkog pregleda i PAP testa postavi sumnja na rak grlića materice sledeći korak je biopsija, koja se obično radi pod kontrolom kolposkopa. To je ambulantna intervencija tokom koje se sa sumnjivog mesta uzima isečak tkiva i šalje na histopatološki pregled.

Ukoliko biopsija ukaže na ozbiljnu cervikalnu intraepitelijalnu neoplaziju (CIN) pristupa se LEEP eksciziji promene (omčicom se uzima veći deo tkiva čime se manja promena može i u potpunosti otkloniti) ili konizaciji (konusna biopsija – koja se izvodi u opštoj anesteziji i može biti dijagnostička, kada se postavlja dijagnoza uznapredovalog tumora koji zahteva ozbiljnije operativne zahvate, ili terapijska, kada se ustanovi da je promena u potpunosti otklonjena).

CIN – cervikalna intraepitelijalna lezija je podeljena u tri stadijuma: CIN 1 je blaga displazija, CIN 2 je umerena displazija i CIN 3 je jaka displazija, gde spada i Ca in situ (CIS) - početni, lokalizovani karcinom koji je još uvek moguće potpuno izlečiti.

Lečenje raka grlića materice

Početni stadijumi su potpuno izlečivi ukoliko se otkriju na vreme. Primenjuje se hirurška terapija različitog obima:
 • Konizacija – otklanja se jedan deo grlića, te ako patolog potvrdi da su ivice konusa čiste, bez promena, lečenje je završeno
 • Trahelektomija – ukoliko žena nije rađala, a promena je rašrenija, ivice konusa nisu zdrave može se odlučiti za potpuno uklanjanje grlića, eventualno uz uklanjanje i regionalnih limfnih čvorova
 • Radikalna histerektomija (uklanjanje materice, jajnika, jajovoda) sa uklanjanjem limfnih čvorova – do stadijuma IIa
 • U uznapredovalim slučajevima primenjuju se radioterapija i hemoterapija zasebno, ili u kombinaciji, a prema odluci onkološkog konzilijuma

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde