Oktobar obojen u roze - mesec borbe protiv raka dojke

Oktobar se, kao Međunarodni mesec borbe protiv raka dojke, obeležava u mnogim zemljama širom sveta, kako bi se skrenula pažnja na rasprostranjenost raka dojke i podigla svest o značaju prevencije i ranog otkrivanja, kao i o mogućnostima pravovremenog započinjanja lečenja osoba obolelih od raka dojke.

Iako je rak dojke prvenstveno bolest žena, oko 1% karcinoma dojke javlja se kod muškaraca. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), godišnje od raka dojke oboli između 1.600.000 i 1.800.000 ljudi, oba pola. 

Godišnje se u Srbiji dijagnostikuje oko 1.500 uznapredovalih karcinoma dojke, koji je najveći krivac za prevremenu smrt žena u Srbiji. Iako statistika kaže da samo 27% obolelih osoba od metastatskog karcinoma dojke preživi posle pet godina, u našoj zemlji 70% pacijentkinja sa uznapredovalim karcinomom dojke i dalje čeka inovativnu terapiju.

Onkolozi su saglasni da je ključ uspešnog lečenja karcinoma dojke prvenstveno u ranoj dijagnostici, ali uprkos tome, uznapredovali tip raka dojke razviće se kod oko 30% žena sa ranim karcinomom. Zbog toga, neophodno je da govorimo o delotvornim terapijskim opcijama, koje ne samo što produžavaju život, već i poboljšavaju kvalitet života pacijentnkinja sa metastatskom karcinomom dojke.

Dr Marijana Milović Kovačević, onkolog na Institutu za radiologiju i onkologiju Srbije, otvorila je tribinu o metastatskom karcinomu dojke ohrabrujućim podacima – da je nakon deset godina istraživanja ostvaren veliki iskorak u inovacijama u lečenju metastatskog raka dojke i to onog tipa koji se javlja kod 70 procenata pacijentkinja – HR+ i HER2-). Iako rezultati najnovijih terapijskih opcija u ovom segmentu značajno produžavaju život i smanjuju rizik od smrti za čak 30%, terapija je za dve trećine pacijentkinja u Srbiji i dalje nedostupna.

Početkom septembra je Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje podneta inicijativa za uvođenje inovativnih terapija za lečenje žena sa HER2- HR+ metastatskim rakom dojke na listu lekova koje se izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Rak dojke, mesec karcinoma dojke
Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), godišnje od raka dojke oboli između 1.600.000 i 1.800.000 ljudi, oba pola. 

Prateći preporuke Svetske zdravstvene organizacije i Evropskih zemalja sa iskustvima iz sprovođenja populacionih skrining programa, u Republici Srbiji je u decembru mesecu 2012. godine započelo sprovođenje programa organizovanog skrininga raka dojke koji ima za cilj smanjenje smrtnosti i unapređenje kvaliteta života žena obolelih od ove bolesti.

U ovom mesecu apelujemo na žene da, ukoliko pripadaju životnoj dobi od 40 do 69 godina, posete svog ginekologa ili lekara opšte prakse i obave preventivni pregled dojke. Ovakvu praksu treba ponoviti jednom u periodu od dve godine.

Podeli tekst:

Dr Marijana Milović Kovačević je specijalista interne medicine i onkolog.

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde