Postpolio sindrom

Uzrok nastanka

Uzročnik je polioviros koji spada u grupu enterovirusa. Ne zna se tačno kako dolazi do ponovne infekcije ovim virusom. Inicijatori za nastanka sindroma mogu biti fizička trauma, stres, teža bolest.
 
 
 
 
 

Klinička slika

Tipičnu kliničku sliku čine slabost mišića, opšta, generalizovana malaksalosti i slabost, bol u mišićima, atrofija mišića, poremećaji disanja i gutanja, poremećaji spavanja, fascikulacije mišića i gastrointestinalni poremećaji.
Početak bolesti je postepen, nekada i nagao, mogu biti zahvaćeni mišići koji su bili i oslabljeni u toku poliomijelitisa ili mišići koji tada nisu bili zahvaćeni. Paralize mišića su mlitave, periferne i praćene su arefleksijom. Senzibilitet je očuvan, a bolnost mišića izražena. Oduzetosti  se najčešće javljaju na donjim ekstremitetima, pa je hodanje i stajanje otežano, a kod težih oblika i potpuno nemoguće.
Komplikacije mogu biti neuropatije, artritis, skolioza, osteoporoza ili postpolio atrofija mišića.
 
 
 
 

 

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anmaneze, kliničke slike, kliničkog pregleda, izolacije virusa iz više uzoraka bolesničkog materijala (bris ili ispirak ždrela, pljuvačka, feces, likvor i krv).
 
 
 

 

Lečenje

Ne postoji specifična ili kauzalna terapija. Lečenje je simptomatsko i u tom cilju se primenjuju analgetici, antipiretici, vitamini, antibiotici. Takođe je potrebna visokokalorijska ishrana uz opšte mere nege bolesnika. Značajno mesto zauzima i pravovremen i adekvatan fizikalni tretman.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde