Lekovi za menstrualne bolove

Terapija dismenoreje, odnosno bola koji se javlja prilikom menstraulnog krvarenja kod žena je uglavnom simptomatska, izuzev u slučaju sekundarne dismenoreje kada je terapija usmerena na otklanjanje primarne bolesti.

Lekovi protiv mestrualnog bola

Primarna dismenoreja potiče od kontrakcija (grčeva) uterusne muskulature izazvane povećanim stvaranjem prostaglandina iz endometrijuma koji se oslobađaju tokom lutealne faze menstraulnog ciklusa. Zbog toga za simptomatsku terapiju menstraualnog bola lekovi izbora su NSAIL (nesteroidni antiinflamatorni lekovi) jer suprimiraju sintezu prostaglandina. Među njima lek prvog izbora je ibuprofen koji ima najbolji odnos koristi i rizika. Doze ibuprofena u ovom slučaju mogu biti nešto veće od uobičajenih: početno 400 mg svakih 4-6 sati. Doza se može, po potrebi povećati sve dok se bol vraća ali tako da se ne prekorači 2,4 g/dan.

U slučaju da preporučeni tretman nije dovoljno efikasan, preporučuje se uzimanje ibuprofena 1-2 dana pre očekivanog menstraulnog krvarenja. Kod nekih pacijentkinja može biti dovoljna samo jedna doza ibuprofena da zaustavi bol.

Lekovi za menstrualne bolove

Svako ima “svoj analgetik”

Postoje velike razlike među pacijentima u odgovoru na pojedinačne analgetike – svaki pacijent ima “svoj analgetik”. Tako da umesto ibuprofena, može biti efikasan bilo koji NSAIL na koji pacijentkinja reaguje pozitivno i koji će otkloniti bol: naproksen, ketoprofen, diklofenak, nimesulid… Paracetamol je, takođe, efikasan.

Mogu se uvesti i oralni kontraceptivi naročito kod onih pacijentkinja koje žele zaštitu od neželjene trudnoće. Uvode se samo uz obaveznu konsultaciju sa ginekologom. Oralni kontraceptivi su inhibitori ovulacije, suzbijaju lutealnu fazu ciklusa u kojoj se stvaraju prostaglandini i zbog toga su efikasni u prevenciji menstraulnih bolova.

Povoljan efekat kod menstraulnog bola ima suplementacija magnezijumom i vitaminima B kompleksa. Magnezijum se može naći u obliku kapsula, tableta, praškova za primenu direktno u usta - direktne forme, šumećih tableta. Zbog brzog dejstva i jednostavnog načina upotrebe, direktne forme se često koriste kod grčeva, pri relaksaciji mišića, u prevenciji bola, pa se najviše preporučuju i kod dismenoreje

Dodatni saveti protiv menstrualnih bolova

Nefarmakološke mere su nešto od čega inicijalno treba krenuti. Prestanak pušenja i/ili izlaganje duvanskom dimu, blaga masaža, kontinuirana lokalna primena toplote, kao i redovna fizička aktivnost mogu biti od značaja u mnogim slučajevima.

Menstrualni bol: uloga farmaceuta

Bol je jedan od simptoma koji pacijentkinju dovodi lekaru i farmaceutu. Menstrualni bol moze biti različitog intenziteta. Ukoliko je visokog intenziteta i/ili dugotrajan, značajno narušava kvalitet života i radnu sposobnost. Cilj farmaceuta je da svojim savetima pomogne pacijentkinji da bol otkloni ili ublaži, a razgovor sa pacijentkinjom pomaže u odabiru najefikasnijeg leka za nju.

Farmaceut će preporučiti najpogodniji oblik leka, dati informacije o pravilnom doziranju i upotrebi. Pravilnom upotrebom leka se utiče na uspeh terapije, a neželjeni efekti se svode na minimum. Pored tacnih informacija o terapiji, farmaceut će uvek pružiti razumevanje i podršku.

NSAIL spadaju u grupu najčešće korišćenih i dobro ispitanih lekova. Oni su relativno bezbedni lekovi, ali ipak njihove komplikacije mogu da budu teške i ozbiljne. Bitno je da se izabere što sigurniji lek, da se daju najmanje efikasne doze i da terapija traje što kraće. Ibuprofen se dobro podnosi, ali mogu se javiti gastrointestinalne smetnje i zato ga treba oprezno primenjivati kod osoba sa gastrointestinalnim krvarenjem u anamnezi, kao i kod osoba sa hipertenzijom, oštećenom funkcijom jetre i poremećajima u koagulaciji.


Podeli tekst:
Izvor: Ljubka Budinski, dipl. farmaceut

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Emilija 03.08.2022

    Mene zanima koje lekove smem da pijem a imam vec 23 godine a bolova su nepodnošljivi


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde