Opšti podaci o disanju


Disanje ima ulogu dopremanja O2 svim ćelijama organizma i odstranjivanje CO2 iz tkiva i pluća koji je nastao sagorevanjem O2 u ćelijama.

Proces disanja se odvija razmenom O2 iz atmosferskog vazduha i CO2 iz krvi. Razmena ovih gasova se vrši u alveolama i kapilarima. Sagorevanje O2 se procesom metabolizma dogadja u svim ćelijama koje su gradivni elementi organa a ovi izgradjuju organizam. Pri sagorevanju O2 oslobadja se energija  koja je neophodna svim živim bićima.

Da bi se ostvario ovaj energetski cilj proces disanja se odvija kroz više funkcionalnih celina i to:
  • Mikro strujni impulsi generisani  u CNS-u ( a centri za disanje  su smešteni u produženoj  moždini i ponsu)  stimulišu mišće dijafragme i grudnog koša koji ih dižu i spuštaju  povećavajući i smanjujući unutrašnju šupljinu grudnog koša tj. pluća a to su inspirijum i ekspirijum.
  • Atmosferski vazduh ulazi u alveole (šuplji prostor) i kapilare (krvni prostor) gde se izvrši gasna razmena  O2 i CO2, proces razmene se odvija zbog MO,  hemoglobina, O2 i CO2.
  • Transport O2 krvlju do svih ćelija.
  • O2 ulazi u ćelije zbog jačih MO organela (svih ćelija) od MO hemoglobina, gde sagoreva i nastaje CO2, uz napomenu da O2 menja magnetne osobine u molekulu CO2.
  • CO2 kao dijamagnetik izbacuje se iz ćelija,  zbog MO organela, u krv, koji ga transportuje  do alveola odakle ekspirijumom odlazi u atmosferu.                                                            
Tako se završava ceo ciklus disanja koji se ciklično ponavlja istim redosledom.

Autor ovog rada je Nikola Trifunović dipl. Ing. geofizike.

Gospodin Trifunović nam je dostavio rad zarad interesa svih naših posetilaca, ali zbog dužine rada obajavljivaćemo delove rada u više članaka, a svaki naredni tekst možete pročitati na linkovima ispod.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde