Najbolja i najgora zanimanja u odnosu na prekomernu debljinu


Kada su u pitanju severnoamerički radnici, upražnjavanje fizičke aktivnosti manje od tri puta nedeljno najčešći je uzrok preterane debljine koju definiše indeks telesne mase od 30 ili iznad, češći od svih drugih 26 indikatora ponašanja i emotivnih faktora, uključujući zdravu ishranu ili posedovanje zdravstvenog osiguranja. Ovo Gallupova analiza faktora koji utiču na preteranu debljinu zasnovana je na intervjuima sa više od 139,000 američkih radnika. Takođe, ovo istraživanje pokazuje da su nezdrava ishrana, nedostatak novčanih sredstava za kupovinu hrane, nedostatak bezbednog mesta za vežbanje, depresivno ponašanje u prošlosti i neredovne posete stomatologu faktori koji utiču na preteranu debljinu među severnoameričkim radnicima.

Analiza pokazuje da su nekonzumiranje cigareta i lični lekar faktori koji prilično precizno ukazuju na preteranu debljinu među severnoameričkim radnicima. Istraživanja su pokazala da nikotin negativno utiče na apetit, što je jedno od objašnjenja za to što nepušači među radnicima najčešće ne pate od preterane debljine. Ipak, negativne posledice pušenja verovatno nadjačavaju sve prednosti koje nosi normalna telesna težina. Lični lekar može pozitivno uticati na preteranu debljinu među radnicima imajući u vidu da je verovatnije da će ljudi koji pate od preterane debljine patiti od hroničnih bolesti što ih primorava da imaju svog lekara.

Rezultati istraživanja uključuju podatke sakupljene kao deo istraživanja indeksa dobrog zdravlja Gallup-Healthways Well-Being Index u periodu od 2. januara do 10. septembra 2012. Gallup je računao indeks telesne težina među ispitanicima koristeći standardnu formulu merenja na osnovu podataka o visini i težini koje su  ispitanici sami obezbedili. Ova analiza procenjuje odnos između preterane debljine među radnicima i svakog od 27 indikatora ponašanja i emotivnih faktora, imajući u vidu starost, etničku pripadnost, rasu, bračni status, pol, primanja, obrazovanje, demografsku pripadnost i religioznost.

Analiza je pokazala da su drugi indikatori ponašanja i emotivni faktori, uključujući dug životni vek, dovoljno odmora i emocije koju uključuju brige, tugu, stres, bes i osećanje sreće, nisu usko ili šire povezani sa preteranom debljinom među severnoameričkim radnicima nakon provere demografskih različitosti. Takođe, zadovoljstvo poslom, realizacija ličnog potencijala na radnom mestu; posedovanje zdravstvenog osiguranja, dovoljno novca za zdravstvenu zaštitu; lak pristup čistoj vodi, voću i povrću nisu usko ili šire povezani sa preteranom debljinom među severnoameričkom radnom snagom. Ovi rezultati podudaraju se sa rezultatima prethodnog Gallupovog istraživanja u vezi sa faktorima koji imaju najsnažniji uticaj na nizak ili visok indeks telesne mase među odraslim osobama u Severnoj Americi.

Ljudi zaposleni u saobraćaju najviše pate od preterane debljine u poređenju sa 14 grupa koja uključuju druga zanimanja. Sledeći su zaposleni u sektoru proizvodnje. Bez sumnje, najmanje je doktora među ljudima koji pate od preterane debljine, a iza njih slede privrednici. Ovi rezultati su u skladu sa prethodnim Gallupovim istraživanjem.

Lekari ostvaruju najbolje rezultate kada su u pitanju faktori koji imaju najveći uticaj na preteranu debljinu; ljudi zaposleni u uslužnom sektoru pokazuju najlošije rezultate

Najvažniji odlomci istraživanja

Najvažniji odlomci istraživanja o tome kako se 14 grupa zanimanja pokazalo u odnosu na najvažnije obrasce ponašanja koji uzrokuju preteranu debljinu među severnoameričkim radnicima uključuju sledeće:

Lekari: Ova grupa može se pohvaliti najnižom stopom pripadnika koji pate od preterane debljine i u najboljem su položaju u odnosu na sve vrste poslova u odnosu na tri najvažnija uzročnika preterane debljine – bezbedno mesto za vežbanje, novčana sredstva za kupovinu hrane i depresija.

Radnici u uslužnom sektoru: Ova grupa radnika ima najlošije rezultate kada su u pitanju dva najverovatnija uzročnika preterane debljine – novčane poteškoće kada su u pitanju kupovina hrane i depresija,  a u istom su (negativnom) položaju kao poljoprivrednici kada je u pitanju bezbedno mesto za fizičku aktivnost.

Poljoprivreda, ribarstvo i radnici u šumarstvu: Pripadnici ove grupe ostvaruju najbolje rezultate kada su u pitanju dva najverovatnija uzročnika preterane debljine – zdrava ishrana i fizička aktivnost, najverovatnije zahvaljući fizičkim karakteristikama njihovog posla. U isto vreme, oni, kao i radnici u uslužnom sektoru, u najlošijem su položaju  kada su u pitanju bezbedno mesto za vežbanje, najverovatnije zahvaljujući činjenici da je njihov posao uključuje rad vani koji podrazumeva opasnost.

Pripadnici drugih grupa sa najlošijim rezultatima:
Najmanja je mogućnost da će činovnici ili ljudi koji rade u kancelarijama često upražnjavati fizičku aktivnost, zaposleni u prodaji su najčešće u grupi koja se nezdravo hrani, a zaposleni u građevinskom sektoru ili rudarstvu najređe posećuju stomatologa na godišnjem nivou.

Najbolja i najgora zanimanja kada su u pitanju obrasci ponašanja koji su najčešći uzročnici preterane debljine

Jedan od četiri severnoamerička radnika pati od preterane debljine što je uzrok izuzetno visokih troškova za poslodavca imajući u vidu rast troškova zdravstvene zaštite, češće odustvovanje sa posla i smanjenu produktivnost. Medicinski troškovi u 2008. god. za ljude koji pate od preterane debljine bili su viši za 1.429 dolara nego za ljude sa normalnom telesnom težinom, na osnovu CDC. Gallupovo istraživanje pokazuje da godišnji troškovi za izgubljenu produktivnost radnika čija je težina iznad normalne ili za one koji pate od hroničnih bolesti iznose između 160 miliona dolara među zaposlenima u poljoprivredi i 24,2 milijarde među profesionalcima.

Poslodavci mogu smanjiti troškove zdravstvene zaštite i poboljšati profit razvijanjem planskih intervencija, naročito tako što će usmeriti pažnju na unapređenje ponašanja koja imaju najviše veze sa preteranom debljinom u njihovoj grupi zanimanja. S ciljem smanjenja troškova povezanih sa preteranom debljinom, poslodavci mogu početi tako što će pomoći zaposlenima da unaprede svoje ponašanje u domenu najčešćih uzročnika preterane debljine – neredovnom fizičkom aktivnošću. Poslodavci mogu razmotriti mogućnost otvaranja teretane u poslovnim prostorijama ili nudeći popuste za članstvo u teretani kako bi pospešili redovniju fizičku aktivnost i  obezbedili  bezbedno mesto za vežbanje svojim zaposlenima. Gallupovo istraživanje takođe pokazuje da zaposleni koji se više trude na poslu češće vežbaju i zdravije se hrane nego oni koji se manje trude na radnom mestu ili koji su  potpuno prestali da se trude. S tim u vezi, poslodavci kojima je prioritet aktivan rad zaposlenih mogu ostvariti dvostruko pozitivne rezultate: zdravije i srećnije radnike.

Postoji mnogo drugih načina da poslodavci u određenim sektorima pozitivno utiču na zdravlje svojih zaposlenih. Na primer, poslodavci u uslužnom sektoru – grupa koja ima najviše problema kada su u pitanju novčana sredstva za nabavku hrane i brojem zaposlenih sa dijagnositifkovanom depresijom  -  mogu pripremiti programe koji nude popuste za pripremu zdrave hrane po pristupačnijim cenama za svoje zaposlene i mogu organizovati privatne preglede za ljude koji možda pate od depresije  i ponuditi im potrebne resurse. Poslodavci u građevinskom i rudarskom sektoru  mogu pripremiti sveobuhvatnu kampanju s ciljem ohrabrivanja zaposlenih da posete stomatologa na godišnjem nivou, nudeći posticaje onima koji pristanu.

Ove planske intervencije ka određenim grupama zanimanja imaju potencijal da uštede velike sume novca za radnike, poslodavce i severnoameričku privredu uopšte.

O indeksu dobrog zdravlja Gallup-Healthways Well-Being Index

Indeks dobrog zdravlja Gallup-Healthways Well-Being Index nadgleda zdravstvenu situaciju u Severnoj Americi i nudi najbolja rešenja u svom domenu kada je u pitanju zdravlje širom sveta.

Metodi istraživanja

Rezultati se baziraju na telefonskim intervjuima koja su bila deo istraživanja indeksa zdravlja Gallup-Healthways Well-Being Index na osnovu metode slučajnog uzroka i obuhvataju 138,438 radnika, starosti 18 godina ili starije, sprovedenog u periodu od 2. januara do 10. septembra 2012.
Kada su u pitanju rezultati na osnovu ukupnog uzorka koji obuhvata zaposlene odrasle osobe može se reći sa sigurnošću od 95% da je margina pogreške uzorka ispod  ±1 procentualnog poena. Za najmanju grupu koju čine lekari, margina pogreške uzorka iznosi ±3.7 procentualnih poena, ali je ta margina ispod ±1 za veće grupe koje čine profesionalci i radnici u uslužnom sektoru.

Intervjui su obavljeni sa ispitanicima putem fiksnih i mobilnih telefona, a obavljeni su i na španskom jeziku za ispitanike kojima je španski maternji jezik. Svaki uzorak uključuje minimalnu kvotu od 400 ispitanika koji su odgovarali na pitanja putem mobilnih telefona i 600 fiksnih brojeva na svakih 1,000 odraslih stanovnika Severne Amerike, uz dodatne mininalne kvote među ispitanicima koji su odgovarali na pitanja putem fiksnih telefona po regijama. Fiksni brojevi birani su metodom slučajnog uzorka iz telefonskog imenika. Brojevi mobilnih telefona izabrani su metodom slučajnog izbora brojeva. Ispitanici koji su odgovarali na pitanja putem fiksnog telefona izabrani su metodom slučajnog uzorka u svakom domaćinstvu tako što je biran član domaćinstva koji je poslednji slavio rođendan.

Uzorci obuhvataju podelu po polovina, starosti, rasi, etničkoj pripadnosti među Hispano-Amerikancima, obrazovanju, regiji, broju odraslih u domaćinstvu i telefonskom statusu (samo mobilni telefon/ samo fiksni broj /oba, mobilni telefon najčešće u upotrebi, i fiksni broj koji nije dostupan u telefonskom imeniku). Kada su u pitanju demografski činioci, ispitanici su birani na osnovu istraživanju trenutnog broja stanovnika iz marta 2011. za one od 18 godina i starijeg civilnog stanovništva koje živi u domaćinstvima u Severnoj Americi. Sve margine pogreške uzorka uključuju posledice obračuna metode uzimanja uzorka.

Osim greške uzorka, formulacija pitanja i praktične poteškoće koje se javljaju prilikom sprovođenja istraživanja mogu izazvati grešku ili nedostatak objektivnosti u rezultatima istraživanja javnog mnjenja.

Autori članka: Alyssa Brown i Kyley McGeeney

Za više detalja o Gallupovoj metodologiji sprovođenja istraživanja, posetite veb stranu www.gallup.com.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde