Droga za silovanje - rufinol

Flunitrazepam je lek koji se primenjuje u lečenju insomnije (nesanice), a razvijen je od strane farmaceutske kompanije Roche početkom sedamdesetih godina prošlog veka. Na tržištu se prvi puta pojavio 1975. godine, a legalno se prodaje u zemljama Evrope, Afrike, Azije, Latinske Amerike te Meksiku.

Širom sveta flunitrazepam je poznat po svom fabričkom imenu Rohypnol koje je postalo sinonim za drogu za silovanje. Naime silovatelji koriste flunitrazepam kao sredstvo za omamljivanje svojih žrtvi tako što ga ubace u piće žrtve pa žrtva nakon njegove konzumacije nije u stanju pružiti otpor jer gubi sposobnost rasuđivanja i ima smanjene motoričke sposobnosti, a kod dodatnih doza može nastupiti i anterogradna amnezija – nemogućnost pamćenja događaja nakon konzumacije flunitrazepama.

Prve zlouporabe flunitrazepama zabeležene su u osamdesetim godinama prošlog veka, a flunitrazepam se može upotrebljavati sam ili u kombinaciji sa ostalim drogama. Osim silovatelja koriste ga i pljačkaši da bi uspavali svoje žrtve, a često ga upotrebljavaju alkoholičari i zavisnici o heroinu. Popularan je među srednjoškolcima i studentima kao rekreacijska droga. Može se uzimati oralno, udisanjem i pomoću injekcije.

Flunitrazepam spada u grupu lekova poznatu pod nazivom benzodiazepini koji imaju anksiolitički, hipnotički, miorelaksantni i antikonvulzivni učinak. Oko sedam puta je potentniji od diazepama (Valium, Apaurin), a tokom dugotrajne primene flunitrazepama može se razviti tolerancija te fizička i psihička zavisnost. U kombinaciji s alkoholom učinak flunitrazepama se pojačava.

Učinak flunitrazepama počinje 20-30 minuta nakon njegove primene, a maksimalnu koncentraciju dostiže unutar 2 sata. Učinak flunitrazepama može trajati 8 do 12 sati. Metabolit flunitrazepama, 7-amino-flunitrazepam može se otkriti u urinu unutar 5-14 dana nakon uzimanja, zavisno od metode detekcije, a u kosi i do mesec dana nakon uzimanja.

Nuspojave udružene s primenom flunitrazepama su pospanost, umor, glavobolja, vrtoglavica, noćne more, suva usta, mišićna slabost, smetenost, ataksija, hipotenzija, rebound insomnija, anterogradna amnezija, manija, halucinacije, a po život opasne nuspojave su respiratorna depresija, koma i retka jetrena i bubrežna disfunkcija. Kod predoziranja flunitrazepamom javljaju se sledeći simptomi – pospanost, smetenost, oslabljena koordinacija, nejasan govor, koma i respiratorna depresija. U lečenju intoksikacije flunitrazepamom primenjuju se suportivne mere kojima se nastoji smanjiti dalja apsorpcija (ispiranje želudca, primena aktivnog ugljena, laksativa) uz praćenje vitalnih funkcija, a kao specifični antidot primenjuje se anagonist benzoidiazepinskog veznog mesta flumazenil (Anexate, Lanexat, Romazicon).

Primena flunitrazepama je kontraindikovana kod trudnica i dece, kod bolesnika s teškom hroničnom hiperkapnijom, miastenijom gravis, glaukomom, teškom respiratornom insuficijencijom, sleep apnejom ili jetrenom insuficijencijom te kod osoba koje su alergične na flunitrazepam ili neki od benzodiazepina. Flunitrazepam se legalno prodaje kao film-tableta od 1 mg i rastvor za inekcije. Tableta od 1 mg je zeleno-maslinaste boje, duguljastog oblika, s utisnutim brojem 542, sadrži boju pa kada se tableta ubaci u piće tableta poplavi i sporo se otapa te je vidljiva. Ta nova tableta flunitrazepama u primeni je od 1998. godine kao odgovor kompanije Roche na sve veću zlouporabu flunitrazepama, a zamenila je stare tablete od 0,5 mg, 1 mg, 2 mg i 4 mg, koje su bile bele, okrugle, lako topljive, bez boje, ukusa i mirisa.

Ulični nazivi za Rohypnol (flunitrazerpam): Date–rape drug, Forget-me drug, Forget pill, La Rocha, Launch money drug, Mexican Valium, Mind erasers, Pingus, R-2, Reynolds, Rib, Ro, Roachies, Roapies, Robutal, Rochas dos, Roche, Roofies, Rophy, Ropies, Row-shay, Ruffies, Ruffles, Trip-and-fall, Wolfies.

Kako izbeći podmetanje flunitrazepama u piće tokom zabave:

- ne verujte nikome

- ne uzimajte piće od nepoznatih osoba

- uzmite piće koje je zatvoreno u boci ili limenki

- ako ste se tokom zabave odvojili od svog pića, uzmite novo


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 2

  1. JOVAN KING 23.09.2012

    Ma sve sam to probo ekstra je


  2. Nenad 15.01.2012

    Jel vi mislite da neko ima para za 2. Pice?????


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde