Terapija bola | Lečenje bola

Terapija bola | Prepisivanje terapije | Primena | Trajanje

Terapija bola se bavi pravovremenim dijagnostikovanjem i tretiranjem bola. Terapija bola, kao medicinska disciplina, obuhvata brojne medicinske tretmane koji se prilagođavaju pojedinačno, svakom pacijentu koji oseća bol. Glavni cilj joj je smanjenje intenziteta bola. Zbog toga je važno pratiti simptome koje šalje organizam, kako bi se reagovalo dok je intenzitet bola nizak. Na temu terapije bola smo razgovarali sa dr Slavicom Katkić, koja nam je objasnila način tretiranja, način primene terapije i ko sprovodi terapiju bola. 

Terapija bola
Terapija bola se uspešno primenjuje kod glavobolja.

Šta je terapija bola?

Terapija bola predstavlja skup određenih procedura u lepezi tegoba koje pacijent ima. Kako bismo detaljno obradili temu terapije bola, najpre treba utvrditi: šta je bol?

S obzirom na to da je bol subjektivno opažanje, svaki čovek na bol reaguje subjektivnim nadražajem.

Bol je alarm iz organizma da se nešto loše dešava!

U kliničkoj praksi se za procenu intenziteta bola, na samom početku terapije, koristi vizuelna analogna skala za bol, kojom se bol numeriše po intenzietu od 1 do 10. Klinička procena se radi prema proceni intezniteta bola, uvidom u medicinsku dokumentaciju i detaljnoj anamnezi o početku, dužini trajanja i disrtibuciji bola. Nakon kliničke procene, sledi lečenje.

Važno je utvrditi vrstu bola: nastalom akutno, hronično ili kancerski.

Terapijske procedure koje se primenjuju u terapiji bola su lekovi: analgetici, analgoantireumatici, koanalgetici, bezodijazepin, antidepresivi... Lekovi za terapiju bola se primenjuju oralno, u vidu injekcije ili infuzionih rastvora. Dinamiku i kombinaciju primene leka određuje lekar koji vodi terapiju.

Ko određuje terapiju bola?

Terapiju bola sprovodi lekar specijalista, neurolog i anesteziolog, uglavnom timski, po procedurama koje propisuju vodiči iz dobre klinicke prakse.

Kada se primenjuje terapija bola?

Terapija se primenjuje od momenta kada pacijent oseti da nije u stanju da toleriše nastale tegobe i kada tegobe remete kvalitet zivota - remete ga u dnevnim aktivnostima, čine ga  anksioznim, napetim, neraspoloženim, remete mu san…

Zašto je važno da pacijent samostalno ne određuje terapiju?

Susret sa bolovima je neizbežan u svačijem životu. Bolovi se razlikuju po toleranciji - od tolerantnih do teško podnošljivih, iscrpljujućih. Uzimajući u obzir neprijatno iskustvo sa bolovima, ponekad se desi da pacijenti samostalno određuju i primenjuju analgetike. To nije poželjno, jer se nekontrolisanom primenom može stvoriti zavisnost, a usled komplikacija i pojačati bol.

Lečenje glavobolje (migrene) terapijom bola

Potrebno je da i kod učestalih glavobolja blažeg intenziteta, pacijenti potraže savet lekara. U slučaju glavobolje, nije retka zloupotreba analgetika kao što su Kafetin, antireumatici, sredstva za smirenje…

Lečenje tumorskog bola terapijom bola

U slučaju teških bolova, kao što je tumorski bol,  primenjuje se kombinacija opštih analgetika, opijatnih analgetika, fentanilskih flastera, određenih anestezioloških  procedura- epiduralni blok (epiduralni katater), blokada nerava i pleksusa. Navedene procedure se mogu kombinovati.

Lečenje bol u kičmi, artroze i reumatiodnog artritisa terapijom bola

Bol se moze ublažiti fizikalnim (aparaturnim) procedurama  ukoliko se radi o oboljenju koštanozglobnog sistema, povredama i stanjima nakon operativnog lečenja. 

Koliko traje terapija bola?

Terapija bola može imati različito trajanje - od nekoliko dana, nedelja, pa i meseci. Trajanje terapije bola zavisi od uzroka bola. 

Treba naglasiti da svaki pacijent ima svest o važnosti konsultacija sa lekarom specijalistom. To je jedini put do prave dijagnoze. Nakon toga, uključuju se lekari koji se bave terapijom bola kako bi se procenio stepen i intenzitet bola, te  napravila i najpogodnija terapijsksa procedura, kao i plan lečenja.


Podeli tekst:

Dr Slavica Katkić je specijalista neuropsihijatrije u Beogradu. Ima višegodišnje iskustvo u ortopedskoj traumatologiji kičmenog stuba.

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde