Evocirani potencijali

Evocirani potencijali (EP) predstavljaju promene u električnoj aktivnosti nervnog sistema izazvane nekim događajem odnosno nadražajem. Danas su EP postali standardna dijagnostička metoda u kliničkim ispitivanjima i izazivaju vizuelnom, auditivnom, magnetskom ili električnom stimulacijom senzornih ili motornih puteva.

Ovo je savremena metoda koju je omogućila upotreba kompjutera

Zahvaljujući ovoj metodi, moguće je registrovanje oštećenja nervnih puteva i pre pojave kliničkih znakova. Tako se tehnikom vizuelno evociranih potencijala može ustanoviti oštećenje vidnog živca i pre pojave sniženja vida ili promena na očnom dnu.

Vizuelno evocirani potencijali (VEP) - mrežnjača se stimuliše treperavom svetlošću ili svetlo-tamnim poljima kao na šahovskoj tabli, koja naizmenično menjaju svetlost. Elektrode se postavljaju na okcipitalni predeo. Računar omogućava izračunavanje srednjeg odgovora u vidu talasa koji se osim toga izdvaja iz globalne bioelektrične aktivnosti registrovane u okcipitalnom predelu i uvećava. Latenca izazvanih potencijala je produžena i kod najfinijih lezija optičkog nerva.

Ova metoda se pokazala veoma korisnom u dijagnostikovanju oštećenja ovog živca u slučaju multiple skleroze, naročito njenih atipičnih oblika kao što je progresivna parapareza, i u drugih oboljenja.

Simetrično usporenje impulsa odnosno produženje latence govori o degenerativnoj bolesti, npr. spinocerebelarnoj atrofiji.

Kod ispitivanja somatosenzornih evociranih potencijala (SEP) princip je isti, samo se stimuliše periferni nerv, npr. n. medianus udaranjem gumenim čekićem po tenaru, a registruje u predelu somatosenzorne kore. Osim n. medianusa mogu se stimulisati i živci noge, npr. n. peroneus. Registrovanjem evociranih potencijala nad kičmenom moždinom u raznim nivoima (elektrospinografija) može se dobiti uvid u stanje senzitivnih sistema od ekstremiteta do nivoa registrovanja.

Kod auditivno evociranih potencijala-AEP stimulišu se slušni receptori, a registruju se u predelu akustične kore temporalnog režnja.

P300 (kognitivni potencijali) dobijaju se tokom izvršenja određenih jednostavnih zadataka i mogu ukazati na kognitivno slabljenje.

Stimulacija motornog korteksa električnim ili magnetnim stimulatorom i registrovanje odgovora na perifernim živcima omogućava uvid u funkcionalno stanje piramidnog puta (motorni evocirani potencijali-MEP).


Podeli tekst:

Dr Sonja Ilić je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije u Beogradu. Stručnjak u primeni mezoterapije u cilju terapije bola.

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde