Prof. dr Radmilo Janković

 Radmilo Janković

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Specijalizacija

Grad

Jezici

O lekaru

Radmilo J. Janković, anesteziolog, doktor medicinskih nauka, profesor Medicinskog fakulteta u Nišu. 

Šef je Katedre za urgentnu medicinu, rukovodilac nastave anesteziologije i reanimatologije i član nastavno-naučnog veća Medicinskog fakulteta u Nišu. 

Blokada neuromuskularne transmisije kao i monitoring neuromuskularnog bloka dominantne su oblasti njegovog naučnog angažovanja. Iz oblasti anesteziologije i Intenzivne terapije objavio je preko 30 radova, štampanih u vodećim svetskim časopisima i prezentovanim na najvećim međunarodnim naučnim skupovima. 

Do sada je objavio 6 radova u časopisima referisanim u SCI bazi podataka. Autor je više poglavlja u knjigama i tematskim zbornicima. Bio je predavač po pozivu na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Recenzent je više časopisa, uključujući i Acta Anesthesiologica Scandinavica. 

Sekretar je Evropskog udruženja anesteziologa (ESA), Evropskog udruženja Intenzivista (ESICM), Evropskog udruženja za regionalnu anesteziju I terapiju bola (ESRA) kao i Evropskog udruženja kardiovaskularnih i torakalnih anesteziologa (EACTA).

Radno iskustvo:

Medicinski fakultet u Nišu

Šef Katedre za urgentnu medicinu, rukovodilac nastave anesteziologije i reanimatologije i član nastavno-naučnog veća.

Članstvo:

Evropskog udruženja anesteziologa (ESA) od 2018

Funkcija sekretara.

Evropsko udruženje Intenzivista (ESICM)

Član.

Evropsko udruženje za regionalnu anesteziju i terapiju bola (ESRA)

Član.

Evropsko udruženje kardiovaskularnih i torakalnih anesteziologa (EACTA).

Član.Zakažite pregled kod Prof. dr Radmilo Janković