Dr Mihajlo Božanić

Doktor

 Mihajlo Božanić

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Specijalizacija

Grad

Jezici

O lekaru

Dr Mihajlo Božanić je gastroenterolog sa višegodišnjim iskustvom, kako u radu sa pacijentima tako i u edukaciji mladih doktora na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Dr Božanić je svoje osnovne studije, kao i specijalizaciju iz gastroenterologije završio upravo u Beogradu. Na istom fakultetu je odradio i doktorsku disertaciju "Odredjivanje elemenata u tragovima u mukozi humanog kolona metodom neutronske aktivacione analize". Nakon 36 godina radnog iskustva u KBC Dragiša Mišović, dr Božanić je radio 3 godine kao konsultant za DZ "dr Ristić", nakon čega od 2013. godine radi u domu zdravlja "Jedro".


1970 - Škola za primenu radioizotopa u medicini, bazični tečaj, Institut za nuklearne nauke Vinča.

1977 - Primena radioizotopa u Gastroenterologiji, Institut za nuklearne nauke u Vinči.

1978 - Primena radioimunoloških analiza, Institut za nuklearne nauke u Vinči.

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1963

Poslediplomske studije iz Gastroenterologije, magisterijum, Medicinski fakultet u Beogradu od 1975

Doktorska disertacija, Medicinski fakultet Beograd od 1983

"Odredjivanje elemenata u tragovima u mukozi humanog kolona metodom neutronske aktivacione analize"

Radno iskustvo:

Obavezni jednogodišnji staž, Beograd i Novi Sad od 1965 do 1966

VP 5055, Beograd od 1966 do 1969

Klinička bolnica (sada KBC) "Dr Dragiša Mišović" od 1969 do 2005

Medicinski fakultet u Beogradu od 1974 do 2005

1974 - 1975 - Asistent volonter 1976 - 1986 - Asistent 1986 - 1991 - Docent 1991 - 1996 - Vanredni profesor 1996 - Redovni profesor na predmetu Interna medicina Medicinskog fakulteta u Beogradu 2001 - Šef nastavne baze Medic. Fakulteta pri Internoj Klinici KBC "Dr D.Mišović"

Načelnik gastroenterološkog odeljenja Interne klinike KBC "Dr D.Mišović" od 1983

Direktor Centra za endoskopiju, KBC "Dr D.Mišović" od 1998

Konsultant pri DZ "Dr Ristić" od 2009 do 2012

Dom zdravlja "Jedro" od 2013
Zakažite pregled kod Dr Mihajlo Božanić