Doc. dr Ivan Milošević

Specijalista ortopedije sa traumatologijom

Telefon za zakazivanje
063 687 460

Telefon za zakazivanje

Doc. dr Ivan Milošević, Specijalista ortopedije sa traumatologijom

Telefon za zakazivanje

Oblasti medicine

Specijalizacija

Grad

Jezici

Raspored rada doktora

Telefon za zakazivanje
063 687 460

Postavite pitanje