Prim. mr. s Ilijana Mažibrada

Specijalista ginekologije i akušerstva

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Telefon za zakazivanje

 Ilijana Mažibrada

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Ustanove u kojima radi

Grad

Jezici

O doktoru

Dr Ilijana Mažibrada rođena je 26.12.1966. godine u Šibeniku, SFRJ. Osnovnu i Srednju medicinsku školu završila je u Kninu.

1990 - Medicinski fakultet Sveučilišta „Vladimir Bakarić“ u Rijeci upisala je 1985. godine i diplomirala sa prosečnom ocenom 4,20/5,00. 

Pripravnički staž obavila je u OOB „Sveti Sava“ u Kninu

1993. godine položila stručni ispit

1997 - Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položila je na Instiutu za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta Unuverziteta u Beogradu. 

1998 - Zaposlila se u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, Novi Beograd, a od 28.01.2014. godine šef je Odeljenja za dečiju i adolescentnu ginekologiju u Republičkom centru za planiranje porodice. 

2004 - Magistarsku tezu pod nazivom „Alternativna hormonska kontracepcija i adolescentno doba“ odbranila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. 

Polaznik je brojnih kurseva kontinuirane medicinske edukacije na kojima je uzela aktivno učešće kao i na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. 

Odlukom Ministarstva zdravlja Republike Srbije 28.01.2016. godine dobila je naziv Primarijus. 

Majka je dvoje dece, govori engleski jezik.

Raspored rada doktora

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Postavite pitanje
Zakažite pregled kod Prim. mr. s Ilijana Mažibrada