Staračka nagluvost (Presbiakuzija)


Staračka nagluvost je fiziološka pojava koja se karakteriše progresivnom nagluvošću percepcijskog tipa i zujanjem u ušima.

 

 

Uzrok nastanka

Do danas nije tačno utvrđen uzrok ovoj pojavi. Osim fiziološke iscrpljenosti percepcijskog aparata nalazimo i arteriosklerotične promene na krvnim sudovima. Patohistološki nalazimo degeneracijske promene na Kortijevom organu, najjače izražene na bazalnom zavoju puža. Isto tako nalazimo atrofiju ganglijskih ćelija spiralnog gangliona i atrofiju nervnih vlakana. Takođe se mogu naći i atrofijske promene na centralnim putevima slušnog aparata.

Pored ovih promena degenerativne promene i u srednjem uvu: zadebljanje bubne opne, labavost ili ankilozu slušnih koščica, zbog čega dolazi do slabljenja sprovodnog aparata.

 

Klinička slika

Bolest počinje između 40. i 50. godine života. Nagluvost nastaje postepeno, neprimetno. Ona je simetrična i praćena je zujanjem u ušima. Sluh je najpre oštećen u visokim tonovima, a kasnije su zahvaćene i niske frekvencije. Bolesnik se žali da ne čuje kucanje sata, telefonski poziv, kućno zvono i dr.
 

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, starosti bolesnika, audiometrijskog nalaza.
 

Lečenje

Daju se vitamini A i B grupe i vazodilatatori. Preporučuje se odmor, smanjenje ili potpuna zabrana duvana, kafe i alkohola. Protiv zujanja u ušima daju se sedativi. U slučajevima uznapredovale gluvoće preporučuje se slušni aparat.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde