Kontuzija larinksa


Kontuzija larinksa (contusio laryngis) je najčešći vid povrede larinksa dejstvom tupe mehaničke sile. Praćena je submukoznim krvavljenjem ili edemom larinksa.

Uzrok nastanka

Kontuzija larinksa nastaje kompresijom ekstra - ili intralaringealno. Pretežno se radi o saobraćajnim povredama, sportskim ili namernim suicidalnim traumama.

Klinička slika

Kod antero - posteriornog dejstva sile larinks je pritisnut unazad ka kičmenom stubu što uslovljava laceracije, prelom hrskavica, a nekada i prekid kontinuiteta disajnih puteva, fistule ka jednjaku, oštećenja velikih krvnih sudova i nerava vrata. Kao posledica mogu se razviti perihondritis i otok larinksa, a kasnije adhezije i stenoze. Glavni simptomi su dispneja ( otežano disanje), promuklost, disfagija, hemoptizija, bol, napetost vrata, krepitacije i potkožni hematomi.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu kliničke slike i objektivnog pregleda (indirektni pregled larinksa), a po potrebi se rade radiografija i endoskopija.

Lečenje

Prva mera je obezbeđivanje prohodnosti disajnih puteva. Kod respiratorne insuficijencije se vrši traheotomija. Pored toga se ordiniraju antibiotici, analgetici i antiedematozni lekovi, nekada parenteralna hidratacija i ishrana, kao i antišok terapija. Nekada je potrebna i hirurška intervencija.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde