Koronarna angiografija

Koronarna angiografija je dijagnostička procedura, koja podrazumeva primenu rendgenskih zrakova zarad prikazivanja koronarnih arterija, koje pomažu normalnom funkcionisanju srca. Usled njihovog suženja ili začepljenja, nastaje bolest poznata kao koronarna bolest srca, koja izaziva angine pektoris, infarkt miokirda i ishemijske srčane slabosti.

Procedura se izvodi u lokalnoj anesteziji i obično traje od 15-30 minuta. Može se raditi putem različitih pristupa: preko arterija na podlaktici, butnih arterija ili preko drugih pristupnih mesta. Postupak podrazumeva korišćenje katetera, koji se uvodi uzvodno do početka aorte na samom srcu. Kardiolog zatim kroz kateter ubrizgava kontrastno sredstvo, koje ispunjava unutrašnjost koronarne arterije. Ona se snima rendgenom i utvrđuje se postoje li određene komplikacije, kao što su suženja ili začepljenja.

Postupci kateterizacije srca mogu dijagnostikovati i lečiti stanja srca i krvnih sudova. Koronarna angiografija, koja može pomoći u dijagnozi srčanih bolesti, najčešći je postupak kateterizacije srca.

koronarna angiografija
Prikaz slike dobijene koronarnom angiogrfijom

Kada se primenjuje koronarna angiografija?

Lekar vam može preporučiti koronarnu angiografiju ako imate:

 • simptome bolesti koronarnih arterija, kao što je bol u grudima (angina);
 • bolove u vilici, vratu ili ruci, koji se ne mogu objasniti drugim testovima;
 • pojačane bolove u grudima;
 • urođenu srčanu bolest;
 • abnormalne rezultate na neinvazivnom testu ehokardiografskog stresa;
 • druge probleme sa krvnim sudovima ili grudnim košem;
 • probleme srčanog zalistka.

Koronarna angiografija se obično radi nakon što se izvrše neinvazivni testovi srca, kao što su: elektrokardiografija, ehokardiografija ili test stresa.

Koji su potencijalni rizici?

Kao i kod većine postupaka na srcu i krvnim sudovima, koronarna angiografija sa sobom nosi neke rizike, zbog izloženosti rendgenskom zračenju. Velike komplikacije su retke, ali ipak postoje potencijalni rizici, koji uključuju:

 • povredu kateterizovane arterije;
 • nepravilan srčani ritam (aritmije);
 • alergijske reakcije na boju ili lekove, koji se koriste tokom postupka;
 • oštećenje bubrega;
 • prekomerno krvarenje.

Kako se pripremiti za koronarnu angiografiju?

U nekim slučajevima, koronarna angiografija se radi po hitnom postupku. Međutim, termini se uglavnom zakazuju unapred, što pacijentu daje dovoljno vremena za pripremu.

Vaš lekar će vam dati konkretna uputstva i razgovaraće sa vama o svim lekovima koje uzimate. Neka osnovna pravila su:

 • izbegavajte jelo i piće noć pre procedure;
 • u bolnicu ponesite sve lekove, koji su vam prepisani po redovnoj terapiji i pitajte doktora da li ujutru treba da uzmete lek, koji uobičajeno konzumirate;
 • ako imate dijabetes, konsultujte se sa doktorom po pitanju uzimanja insulina ili drugih oralnih lekova pre obavljanja koronarne angiografije.

Kako se izvodi postupak?

Pre postupka

Pre koronarne angiografije, vaš zdravstveni tim će vam pregledati medicinsku istoriju, uključujući alergije i lekove koje uzimate. Tim može obaviti i fizički pregled, te tako proveriti vaše vitalne znakove, uzimajući u obzir krvni pritisak i puls.

Neposredno pre same procedure biće potrebno da ispraznite bešiku i obučete bolničku haljinu. Takođe će možda biti potrebno da uklonite sočiva, naočare, nakit i ukosnice.