Kriptorhizam

Kriptorhizam predstavlja nesilaženje testisa i njihovo zaostajanje, jednostrano ili obostrano, na putu od abdomena do skrotalnih vreća.

Učestalost

U oko 10% novorođene muške dece testisi zaostaju u abdomenu, u oko 20% se nalaze u ingvinalnom kanalu a čak u 40% nisu još došli na svoje pravo mesto, na dno skrotalnih vreća.

Uzrok nastanka

Smatra se da je uzrok izostanak regulacijskog delovanja hormona hipotalamusno - hipofizne osovine. Ima mišljenja da nezavisno od nemogućnosti silaženja testisa postoji prethodno i oštećenje funkcije testisa.

 

Klinička slika

Inspekcijom se nalazi slabije razvijena skrotalna vreća, a palpacijom se ni u ležećem ni u stojećem položaju ne može napipati testis. U ireverzibilnim, nelečenim slučajevima postoji klasična slika hipoandrogenizma i sterilitet.

 

Značaj ovog poremećaja, pre svega se ogleda u posledicama koje izaziva. Tako u slučaju ostajanja testisa u abdomenu, zbog temperature koja je veća od normalne telesne i drugih razloga - javljaju se i endokrina i reproduktivna insuficijencija. Takođe, pojava veoma malignih tumora, seminoma i teratokarcinoma, 20 do 50 puta je češća u slučaju kriptorhizma nego u osoba sa testisima u skrotalnim vrećama.

Dijagnoza

Usled postojanja oligo ili azospermije u spermatogramu bazalne vrednosti FSH (folikulostimulirajući hormon) su povišene kao i odgovor FSH na stimulaciju sa LHRH (gonadotropni rilizing faktor), dok je odgovor LH (luteinizirajući hormon) smanjen.

 

Lečenje

Da bi se osigurali normalan rast i razvoj testisa - lečenje započinje rano, najbolje u prvoj godini života. Prvo se daje stimulacija gonadotropinima, ako se ne postigne silazak (descenzus) testisa, radi se sa uspehom, hirurška intervencija fiksacije testisa u skrotalnu vreću (orhipeksija).

 


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 2

  1. Bojan Janković 25.05.2012

    Zanima me vaše mišljenje!
    Meni je odrađena operacija kada sam imao 5 godina. Sada imam problem u vezi toga, pa do koliko godina se radi ta operacija, i da li postoje posledice?


  2. bajic slavica 26.11.2011

    Interesuje me dali je normalno da jedan testis seta u lezecem se spusti dole a u stojecem polozaju se digne radjena je operacija pre osam godina molim odgovor zabrinuta majka


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde