Pandemija značajno umanjila broj mamografskih pregleda

Broj mamografskih pregleda tokom trajanja pandemije opao je za čitavih 90%. Kao odgovor na to, medicinski i stručnjaci iz oblasti medicinske tehnologije ponudili su, boraveći u Srbiji, inovativna dijagnostička rešenja i dodatno istakli značaj preventivnih onkoloških pregleda u očuvanju zdravlja žena.

Iako je pandemija koronavirusa postavila zdravlje u fokus globalne zajednice, primetan je negativan trend kada su u pitanju preventivni, posebno onkološki, pregledi kod žena. Prema rečima Laure Hernandez, generalne direktorke u GE Healthcare u sektoru zdravlja žena, broj mamografskih pregleda tokom trajanja pandemije opao je za čak 90%.

Znajući da se rizik od smrtnog ishoda raka dojke smanjuje za 25 do 30 odsto pri ranoj dijagnostici, zabrinjavajuća je činjenica o drastično smanjenom broju mamografskih pregleda“, kaže gospođa Hernandez, ističući da je pri suočavanju sa ovakvim saznanjima ključno ponuditi odgovarajuće načine da se o ovoj temi kontinuirano i konstruktivno govori.

Karavan sa fokusom na zdravstvenu zaštitu žena u organizaciji kompanije GE Healthcare ima za cilj da upravo zdravstvenim radnicima približi inovativna rešenja, koja će im pomoći pri dobijanju preciznih podataka, a pacijentima pružiti prijatnije iskustvo.