Mamografska snimanja u romskoj zajednici u Srbiji

U toku oktobra meseca, međunarodnog meseca borbe protiv raka dojke, ostvaren je projekat regionalne saradnje koji je uključivao mamografska snimanja u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i u Srbiji. Projekat je sproveden u Srbiji u romskoj zajednici, u Beogradu.

Mamografska snimanja u romskoj zajednici u Srbiji

Za romsku zajednicu smo se odlučili da bismo akciju koja uključuje relativno mali broj mamografija sproveli u homogenoj zajednici koja je sa druge strane vulnerabilna i ima potrebu za zdravstvenim pregledima. U akciju je uključena ukupno 51 Romkinja starosti 40+ godina (opseg godina 40 - 73 godine, medijana 52 godine). Nasuprot zvaničnom skriningu za karcinom dojke koji se sprovodi u Srbiji u starosnoj grupi 50+, odlučili smo se na granicu od 40+, obzirom da je prosečni životni vek Romkinja u Srbiji 48 godina.

Program je realizovan u saradnji sa Romskim ženskim centrom Bibija. Zajedno sa njima, Evropa Dona je kroz pripremu plakata i informacija o značaju mamografije za zdravlje dojki, bila uključena u rad sa Romkinjama.

Digitalna mamografija - zlatni standard

Digitalna mamografija koja je sprovedena u romskoj zajednici predstavlja metodu koja je preporučena za rano otkrivanje raka dojke u skladu sa Evropskim uputstvima za skrining i dijagnozu raka dojke. Mamografska snimanja su obavljena u Dijagnostičkom centru Medigroupa, Kneginje Zorke, 25 u Beogradu.

Tokom snimanja, ženama romske nacionalnosti podeljen je letak “Zdravi načini života za vaše dojke” koji je Evropa Dona štampala povodom 15. oktobra, Dana zdravlja dojki.

Oktobar - mesec borbe protiv raka dojke

Mamografska snimanja su sprovođena tokom oktobra meseca 2022, internacionalnog meseca borbe protiv raka dojke i to 15. oktobra (snimljeno 17 žena), 18. oktobra (snimljeno 14 žena), 22. oktobra (snimljeno 18 žena) i 27. oktobra (snimljene 2 žene).

Program mamografskih snimanja izazvao je adekvatan odziv u romskoj zajednici, što nam je omogućilo da ga realizujemo kako smo planirali. Tokom pripreme za mamografije došli smo do korisnih informacija, pre svega o potrebi edukacije žena u romskoj zajednici u odnosu na zdravlje dojki.

3/51 (6%) žene iz romske zajednice je po učinjenoj mamografiji upućeno kod onkološkog hirurga na dodatna ispitivanja zbog sumnje na malignitet. Kod 2 žene radilo se o nepalpabilnim lezijama. Zbog ovog podatka program mamografskih snimanja u romskoj zajednici bio izuzeno koristan, jer je omogućio otkrivanje malih promena u dojkama tj detekciju malgniteta u početnoj fazi.

Projekat regionalne saradnje finansiran je od strane Think Pink Europe sa sedištem u Briselu, Belgija.


Podeli tekst:
Izvor: Evropa Dona Srbija (Europa Donna)

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde