Kardiovaskularni sifilis

Uzrok nastanka

Uzročnik bolesti je spiroheta, Treponema pallidum. Infekcija je posledica inokulacije u kožu ili sluzokožu,što je olakšano postojanjem lezija koje ne moraju biti vidljive golim okom. Najčešći način infekcije je direktan i to polnim putem. Indirektna infekcija preko predmeta je moguća ali retka.    

Klinička slika

Tercijarni stadijum se može se razviti posle 5 i više godina od infekcije. Karakteriše se destruktivnim promenama na koži, sluzokožama i visceralnim organima. Gume su veći čvorasti infiltrati u dubljim delovima kože ili kostima odakle se šire prema površini i srastaju sa kožom. Nastaje destrukcija, pa perforacija, ističe lepljiv, gumozan sadržaj, a zaostaju ulceracije.Od visceralnih promena značajne su kardiovaskularne (aneurizma aorte, aortitis,) i promene na centralnom nervnom sistemu (neurosifilis u vidu cerebrovaskularnih i meningelnih poremećaja, spastične paraplegije, tabes dorsalisa, progresivnom paralizom sa teškim neurološkim i intelektualnim propadanjem).    

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, dokaza treponeme u promenama i pozitivnog nalaza seroloških reakcija na sifilis.    LečenjePrimenjuje se penicilin, a kod postojanja alergije, eritromicin, tetracilini.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde